fbpx

Úraz, ať už je způsobený dopravní nehodou nebo jako pracovní úraz je opravdu něco velice nepříjemného. A určitě si jej nepřeje zažít nikdo z nás. Úrazy a následné trvalé následky jsou velice individuální a záleží na tom, jaká je člověku způsobena újma. Pokud je nám například u dopravní nehody „jenom“ naraženo rameno, je to sice bolestivé, ale pořád je to velice mírný úraz. Ve většině případů nám takový úraz nezanechá žádné větší trvalé následky. Několik hodin nebo dní budeme při používání ramene cítit bolest. To však neznamená, že vám následkem úrazu nevzniká nárok na bolestné a ostatní nároky.

Existují samozřejmě i mnohem horší úrazy, které nám mohou způsobit trvalé následky. Mezi takové úrazy často patří například poranění kolen, amputace končetin, poškození páteře. Může se také jednat o jakékoliv jiné zranění, které nás následně jakkoliv omezuje.

Finanční náhrada za trvalé následky.

Peníze za trvalé následky

V případě nezaviněného úrazu je odškodnění kompenzováno z odpovědnostní pojistky daného subjektu. Vaše nejcennější zdraví vám to už sice nevrátí, ale může vám to alespoň z nějaké části vykompenzovat vaši ztrátu, kterou jste utrpěli právě tímto úrazem.

V první fázi vám bude pojišťovna vyplácet bolestné. Bolestné je náhrada za bolest vzniklou při úrazu. Následně vám bude vyplácet i další nároky, na které máte ze zákona nárok. Mohou jimi být například ztráta na výdělku v pracovní neschopnosti, jízdné k lékaři, případně další nároky, které vám v souvislosti s úrazem vznikly. Pokud nevíte, jaké jsou všechny vaše nároky, zeptejte se nás.

Trvalé následky se následně zkoumají přibližně rok po úrazu, přičemž je potřeba, aby došlo k tzv. ustálení zdravotního stavu. Zde je potřeba zdůraznit, že nároky za trvalé následky je potřeba pojišťovně řádně stanovit a vyčíslit. Trvalé následky po pracovním úrazu jsou hodnoceny v bodech dle příslušné tabulky a trvalé následky následkem dopravní nehody jsou stanoveny na základě Metodiky NS. Při stanoven nároků za trvalé následky doporučujeme využít služeb soudních znalců z oboru zdravotnictví a odborného právního zastoupení.

Využijte naše dlouholeté zkušenosti a odborné právní zastoupení. Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné lince 800 140 240 nebo pomocí on-line formuláře.

Rádi vám pomůžeme s celým procesem odškodnění.