Online konzultace ZDARMA. Poradíme vám zde: 800 140 240
3d_logo_text_def (1)

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí.

Provozovatelem internetových stránek www.poradnaodskodneni.cz a zpracovatelem osobních údajů je společnost Poradna Odškodnění – Czech, s.r.o., IČO: 06701019, DIČ: CZ 06701019. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72991. ( dále jen Poradna Odškodnění ). Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje zpracovávané prostřednictvím stránek www.poradnaodskodneni.cz jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

uživatel stránek www.poradnaodskodneni.cz a zároveň zájemce o poskytnutí služeb Poradny Odškodnění uděluje souhlas se zpracováním údajů o jeho osobě.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete . Osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem sjednání poskytované nebo zprostředkovávané služby, jejíž nedílnou součástí je zejména posouzení případu a navržení metody řešení právních a jiných problémů. Na základě Vašeho souhlasu také pro marketingové účely.

Jedná se tak nejčastěji o identifikační a kontaktní údaje, které nám sdělíte při vyplňování kontaktního formuláře či emailem:

 • Email
 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště
 • Telefonní číslo
 • Datum narození
 • Další osobní údaje, které uděluji Poradně Odškodnění v souvislosti se zájmem o poskytnutí jejich služeb (zejména informace o zdravotním stavu, pracovním poměru a další).
 • Další údaje Vámi dobrovolně poskytnuté

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře nebo on-line chatu
 • Zlepšení kvality našich služeb
 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • Pro účely realizace smlouvy o zastoupení
 • Pro plnění právní povinnosti, která se na Poradnu Odškodnění jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů)

Aktualizace údajů.

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny prostřednictvím emailu na adresu poradnaodskodneni@gmail.com.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a zpracovávány primárně přímo Poradnou Odškodnění. Pečlivě si vybíráme své spolupracovníky a partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty k naplnění účelu vymezenému výše dalším zpracovatelům osobních dat. Takovým zpracovatelem pak může být advokát, znalec, překladatel či jiný spolupracující subjekt. Ostatním osobám (např. bankám, pojišťovnám a jiným institucím) mohou být osobní údaje předány v rámci uvedeného účelu pouze s Vaším vědomím a souhlasem nebo na základě Vašeho zmocnění. Vaše osobní údaje sdělujeme dalším zpracovatelům pouze v nezbytném rozsahu.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Webové stránky www.poradnaodskodneni.cz také umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook. Tato aplikace může sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách Poradny Odškodnění.

Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde: Facebook: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/update

Poradna Odškodnění dále využívá pro uchování a správu osobních údajů, jako zpracovatele osobních údajů společnost Google a její služby, zahrnující gmail – emailová komunikace, kalendář, kontakty, google disk a další.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Poradna Odškodnění nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje archivujeme po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány. Jsme povinni uschovat Vaši dokumentaci a spis po dobu pěti (5) let od ukončení účelu zpracování Vašich osobních údajů .

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • Poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat)
 • Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích)

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat a to písemnou formou
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • Právo požadovat přenesení údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte náš kontaktní formulář nebo email poradnaodskodneni@gmail.com či písemně na naší adrese: Poradna Odškodnění – Czech, s.r.o., Chromeč 178, Zábřeh 78901.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Poradna Odškodnění – Czech, s.r.o.

Pomůžeme i Vám

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací

Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s Vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Pomůžeme i Vám

Nenalezli jste odpověď na svou otázku či si přáte cokoliv objasnit, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Kalkulačku pro vás pripravujeme. Pro orientační výpočet a stanovení odškodnění nám prosím zavolejte nebo napište

Vyplňte formulář a my vám zavoláme zpět.

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací

Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s Vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Děkujeme! Brzy vás budeme kontaktovat