Online konzultace ZDARMA. Poradíme vám zde: 800 140 240
3d_logo_text_def (1)

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Pomůžeme vám získat maximální finanční odškodnění

Zavolejte nám zdarma 800 140 240 nebo si domluvte zpětný hovor:

V Poradně Odškodnění se bohužel setkáváme s dopravními nehodami, jejichž následkem je cena nejvyšší a tou je ztráta blízké osoby.

Pokud jste následkem dopravní nehody ztratily blízkého, máte dle §2959 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) nárok na odčinění duševních útrap pozůstalých uplatněním u pojišťovny škůdce (viníka).

Kdo má dle NOZ nárok na odškodnění při úmrtí po dopravní nehodě?

Dle výše uvedeného ustanovení zákona musí odčinit škůdce ( viník ) peněžitou náhradou duševní útrapy:

  • manželovi, manželce, případně registrovanému partnerovi
  • rodičům zemřelého
  • dětem
  • sourozencům
  • osobě blízké, která měla blízký a citový vztah k zemřelému. Nemusí se nutně jednat o osoby žijící ve společné domácnosti. Osobami blízkými tak mohou být např. švagr, švagrová, tchán, tchýně, zeť, synovec, neteř, vnuk, ale i blízký rodinný přítel.

Jaká je výše odškodnění za duševní útrapy a jak se stanovuje?

Starý občanský zákon stanovoval výši odškodnění pozůstalým paušální částkou, která však ve většině ohledů nezohledňovala konkrétní okolnosti daného případu. Nový občanský zákoník upustil od paušalizace náhrad a pouze obecně stanovuje, že musí být peněžitou náhradou plně vyváženo utrpení pozůstalých. Jako vodítko lze použít rozhodovací praxi soudů. Obecné mantinely nastavil v průlomovém rozsudku 4 Tdo 1402/2015 Nejvyšší soud. Za limitní jsou v současné praxi považovány částky mezi 200 tis. Kč a 500 tis. Kč.

Pozor na stanovení výše duševních útrap pojišťovnou!

Jednou z možností, jak získat odškodnění za duševní útrapy je nechat vše na pojišťovně. Pojišťovně je potřeba prokázat své oprávněné nároky a nároky řádně vyčíslit a doložit. Některé pojišťovny disponují dotazníkem, na základě kterého zjišťují relevantní informace pro stanovení výše plnění. Vzhledem k dotazům, které jsou v dotaznících pokládány, považujeme tyto dotazníky jako nekorektní. Někteří pozůstalí tyto dotazníky a otázky v nich vnímají jako silně neetické a urážlivé.

Tím, že NOZ již nestanovuje pevnou výši odškodnění pozůstalým , setkali jsme se již v naší praxi s tím, že pojišťovna vyplatila druhovi 50.000,- Kč namísto původních 240.000,- Kč ( dle starého o.z. ) s odůvodněním, že vztah zemřelé a pozůstalého nebyl dle jejich šetření citově naplněn a tak vřelý, jak pozůstalý v jejich dotazníku uvedl.

Pojišťovna si tak na základě poskytnutých dokladů sama vyčíslí výši náhrady. V případě spoluzavinění nehody je pojišťovna oprávněna plnění krátit.

Ke stanovení výše duševních útrap doporučujeme vždy využít právní zastoupení!

Recenze

Co o nás říkají naši zákazníci

Pomůžeme i Vám

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací

Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s Vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Vyplňte formulář a my vám zavoláme zpět.

Kalkulačku pro vás pripravujeme. Pro orientační výpočet a stanovení odškodnění nám prosím zavolejte nebo napište

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací

Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s Vámi spojíme a upřesníme si další postup.

Děkujeme! Brzy vás budeme kontaktovat