fbpx

Právní zastoupení poškozených

Spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří s praxí více než 30 let!

 

Specializujeme se výhradně na problematiku náhrady škody za újmu na zdraví se zaměřením na:

Z

Dopravní nehody (spolujezdec, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec)

Z

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Z

Odčinění duševních útrap pozůstalých

Z

Pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče

Z

Služební úrazy

Z

Úrazy žáků a studentů ve škole

Z

Škoda vzniklá v běžném občanském životě

Nejste mobilní, máte zdravotní problémy? Návštěva kanceláře není vždy nutná.

Osobní návštěva poškozených v advokátní kanceláři není nutná. Poradna Odškodnění poskytuje poškozeným kompletní servis. V případě, že to povaha zranění a stav nebo požadavky poškozeného vyžadují, jezdíme za poškozenými v rámci celé ČR bezplatně. Ke každému poškozenému máme individuální a osobní přístup.

 

Poplatky za advokáta a  znalecké posudky.

Poškození, kteří se rozhodnou o právní zastoupení pověřenou advokátní kanceláří neplatí v 99% žádné poplatky předem. Výjimkou mohou být velmi komplikované a nejednoznačné případy.

O podmínkách zastoupení je poškozený informován vždy předem. Před stanovením odměny za naše služby projdeme Váš případ a stanovíme jeho náročnost. Dle složitosti případu je následně stanovena odměna ve výši 10 – 20 % z vymožené částky. Výše odměny je stanovena před podpisem smlouvy.

Další službou, kterou poskytuje advokátní kancelář je zajištění odborných znaleckých posudků, které jsou pro získání maximálního odškodnění podmínkou. Znalecké posudky jsou z velké části hrazeny advokátní kanceláří a nezatíží tak poškozené, kteří jsou většinou ve finanční tíži.

 

Pomůžeme Vám

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci.  Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.

VOLEJTE ZDARMA  800 140 240