Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Právní zastoupení při újmě na zdraví

  • Domů
  •  » 
  • Právní zastoupení
Právní zastoupení při náhradě škody

Poradna Odškodnění spolupracuje s renomovanou advokátní kanceláří s praxí více než 30 let, se sídlem v Praze.

 

 

Advokátní kancelář se specializuje výhradně na problematiku náhrady škody za újmu na zdraví se zaměřením na:

• Dopravní nehody (spolujezdec, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec)

• Pracovní úrazy a nemoci z povolání

• Odčinění duševních útrap pozůstalých

• Pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče

• Služební úrazy

• Úrazy žáků a studentů ve škole

• Škoda vzniklá v běžném občanském životě

Nejste mobilní, máte stále zdravotní problémy? Návštěva právní kanceláře není vždy nutná.

Osobní návštěva poškozených v advokátní kanceláři není nutná. Poradna Odškodnění poskytuje poškozeným kompletní servis. V případě, že to povaha zranění a stav nebo požadavky poškozeného vyžadují, jezdíme za poškozenými v rámci celé ČR bezplatně. Ke každému poškozenému máme individuální a osobní přístup.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Jak je to s poplatky u advokáta a za znalecké posudky?

Poškození, kteří se rozhodnou o právní zastoupení pověřenou advokátní kanceláří neplatí v 99% žádné poplatky předem. Výjimkou mohou být velmi komplikované a nejednoznačné případy.

O podmínkách zastoupení je poškozený informován vždy předem. Před stanovením odměny za naše služby projdeme Váš případ a stanovíme jeho náročnost. Dle složitosti případu je následně stanovena odměna ve výši 5 - 20 % z vymožené částky. Výše odměny je stanovena před podpisem smlouvy.

Další službou, kterou poskytuje advokátní kancelář je zajištění odborných znaleckých posudků, které jsou pro získání maximálního odškodnění podmínkou. Znalecké posudky jsou z velké části hrazeny advokátní kanceláří a nezatíží tak poškozené, kteří jsou většinou ve finanční tíži.

Máte zájem o zajištění právního zastoupení ? – KONTAKTUJTE NÁS

Poradna Odškodnění

V této oblasti nejsou žádné dotazy a odpovědi

Poradenství zdarma

Revize odškodnění

Nejčastější dotazy