fbpx

Domů » Odškodnění » Odškodnění pracovního úrazu » Bolestné po pracovním úrazu

Bolestné za pracovní úraz

Nejzákladnější formou náhrady škody způsobené pracovním úrazem je odškodné za bolestné. Účelem bolestného je nahradit poškozenému újmu způsobenou poškozením zdraví.

Bolestné za pracovní úraz je poškozenému zaměstnanci hrazeno jednorázově a provádí se většinou v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Neznamená to však, že se musí čekat na ukončení pracovní neschopnosti !

Bolestné při pracovním úrazu může být vypláceno opakovaně a to vždy, když poškozenému vznikne další bolestné. Tedy i několik let od předmětného pracovního úrazu, pokud je prokazatelně v příčinné souvislosti s úrazem ( např. bolestné za vyjmutí kovů).

 

Podle jakých zákonů je bolestné hodnoceno, jaká je hodnota jednoho bodu a promlčecí lhůta?

Výše náhrady škody za bolestné se v případě pracovních úrazů stanoví výpočtem bodů dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., s platností od 26. října 2015, přičemž bolestné, které vzniklo před tímto datem a nebylo ještě hodnoceno se hodnotí dle výše uvedeného nařízení vlády.

Odškodnění pracovního úrazu je určováno dle bodového hodnocení diagnóz. Body za jednotlivé diagnózy se sčítají a následně se celkový součet násobí částkou za 1 bod. Seznam diagnóz je součástí nařízení vlády č. 276/2015 Sb., v příloze č.1 k tomuto nařízení.

Hodnota jednoho bodu za bolestné je stanovena částkou 250,- Kč za jeden bod.

Promlčecí lhůta se v případě bolestného řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a činí 3 roky ode dne, kdy se poškozený doví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá.

Je možné získat vyšší plnění za pracovní úraz?

Ano, zákon umožňuje zvýšení hodnocení bolestného po pracovním úrazu ve dvou případech. Pokud poškozenému vzniknou komplikace související se zraněním ( např. Infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic, proleženiny… ), přihlédne posuzující lékař k rozsahu a tíži komplikací a může jednotlivé položky navýšit při lehkých komplikacích až o 10%, při středních až o 30% a při komplikacích ohrožujících život až o 50%.

Dále může posuzující lékař navýšit hodnocení bolestného až o 50%, došlo-li u poškozeného k náročnému způsobu léčení (např. Opakované převazy, plicní ventilace…).

Vždy záleží na odbornosti hodnotícího lékaře. Proto doporučujeme využít pro hodnocení bolestného soudního znalce.

 

Úskalí při uplatňování bolestného u pojišťovny

V naší praxi se běžně setkáváme s poškozenými, kteří nejsou spokojeni s výší náhrady škody od pojišťovny, nebo se jim nelíbí výše bolestného stanovená jejich praktickým lékařem, kdy nejsou hodnoceny veškeré položky nebo navýšení. Nezřídka se setkáváme také s tím, že lékař odmítá posudek na bolestné poškozenému vyplnit.

Problémům při jednání s pojišťovnou a dohadům o výši plnění se dá předejít tím, že využijete právního zastoupení. Ke správnému stanovení výše bolestného využíváme spolupracující znalce z oboru zdravotnictví, díky čemuž je možné získat maximální plnění za bolestné.

 

Jsme také schopní vyplacené bolestné zrevidovat a sdělit Vám, zda je nějaká možnost navýšení.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci. Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.

Potřebujete naši pomoc? VOLEJTE ZDARMA 800 140 240

Chci vyřešit odškodnění