Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Poradna Odškodnění Zdarma

Poradna Odškodnění poskytuje bezplatné odborné poradenství, psychosociální poradenství a právní pomoc v rámci celé ČR.

Od roku 2008 se zabýváme problematikou odškodnění. Zajišťujeme také právní pomoc lidem, kteří utrpěli zranění, případně ztratili blízkou osobu následkem dopravní nehody, pracovního úrazu nebo jiného úrazu.

Při práci s poškozenými jsme vnímali potřeby a problémy poškozených, kterým se následkem nečekané životní situace zásadně změnil život. Poškození ve většině případů nevěděli, jaké mají nároky na náhradu škody, byli zmateni nebo se báli jednat s institucemi, zaměstnavateli nebo pojišťovnami. Mnozí akutně potřebovali finanční nebo psychosociální pomoc.

Proto jsme v roce 2013 zprovoznili web Poradna Odškodnění a od té doby jsme již pomohli stovkám poškozeným.

I nadále vnímáme potřebu informovat poškozené o jejich nárocích, stejně jako širokou veřejnost se zájmem o tuto problematiku.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Statistiky

Jaké jsou naše hlavní cíle?

  • Podpora a pomoc poškozeným zasaženým dopravní nehodou, pracovním nebo jiným úrazem, a to ne jen při uplatňování nároku na náhradu škody, ale též psychická opora v jakékoliv životní situaci vyvolané či ztížené takovou životní událostí.
  • Preventivně informovat širokou veřejnost o jejich právech a možnostech v pozici poškozeného i údajného viníka.
  • Dodat všem poškozeným odvahu bít se za svá práva a nenechat se zastrašit psychickým nátlakem pojišťoven, zaměstnavatelů, viníků, policie ČR atd.
  • Navazování spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi, které se zabývají touto problematikou a ve spolupráci s nimi se zasazovat o informovanost široké veřejnosti. Dále se ve spolupráci s nimi zabývat prevencí a zmírňováním dopadů těchto událostí.
  • Ve spolupráci s renomovanými advokáty a soudními znalci napomáhat poškozeným uplatňovat jejich nároky.
  • Být tu pro poškozené kdykoliv se budou potřebovat o někoho opřít a dodat si sebedůvěru.

Naší hlavní prioritou je zachovat si při jednání a spolupráci s každým poškozeným lidský a citlivý přístup. Snažíme se pochopit životní situaci poškozeného a co nejrychleji vzniklou situaci vyřešit.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

 

Poradenství zdarma

Revize odškodnění

Nejčastější dotazy