Online konzultace ZDARMA. Poradíme vám zde: 800 140 240
3d_logo_text_def (1)

Bolestné za pracovní úraz

Pomůžeme vám získat maximální finanční odškodnění za bolestné po pracovním úrazu

Zavolejte nám zdarma 800 140 240 nebo si domluvte zpětný hovor:

Nejzákladnější formou náhrady škody způsobené pracovním úrazem je odškodné za bolestné. Účelem bolestného je nahradit poškozenému újmu způsobenou poškozením zdraví.

Bolestné za pracovní úraz je poškozenému zaměstnanci hrazeno jednorázově a provádí se většinou v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Neznamená to však, že se musí čekat na ukončení pracovní neschopnosti !

Bolestné při pracovním úrazu může být vypláceno opakovaně a to vždy, když poškozenému vznikne další bolestné. Tedy i několik let od předmětného pracovního úrazu, pokud je prokazatelně v příčinné souvislosti s úrazem ( např. bolestné za vyjmutí kovů).

Revize odškodnění

Podle jakých zákonů je bolestné za pracovní úraz hodnoceno, jaká je hodnota jednoho bodu a promlčecí lhůta?

Výše náhrady škody za bolestné se v případě pracovních úrazů stanoví výpočtem bodů dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., s platností od 26. října 2015, přičemž bolestné, které vzniklo před tímto datem a nebylo ještě hodnoceno se hodnotí dle výše uvedeného nařízení vlády.

Odškodnění pracovního úrazu je určováno dle bodového hodnocení diagnóz. Body za jednotlivé diagnózy se sčítají a následně se celkový součet násobí částkou za 1 bod. Seznam diagnóz je součástí nařízení vlády č. 276/2015 Sb., v příloze č.1 k tomuto nařízení.

Hodnota jednoho bodu bolestného pro rok 2024 není přímo definována v zákonech, ale je určena komplexním procesem výpočtu. Hodnota jednoho bodu je rovna 1 % průměrné mzdy, kterou uvádí Český statistický úřad za rok předcházející roku.

Pro rok 2024 bude hodnota jednoho bodu bolestného záviset na průměrné mzdě za první až třetí čtvrtletí roku 2023.

Prozatím je nyní hodnota jednoho bodu stanovena na výši 424,27 Kč. Ve chvíli, kdy již budou k dispozici statistická data za poslední čtvrtletí roku 2023, bude dána přesná hodnota.

Hodnota jednoho bodu bolestného pro rok 2023 je 393,06 Kč (údaj je platný k datu 16. února 2023).

Promlčecí lhůta se v případě bolestného za pracovní úraz řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a činí 3 roky ode dne, kdy se poškozený doví o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá.

Je možné získat vyšší bolestné za pracovní úraz?

Ano, zákon umožňuje zvýšení hodnocení bolestného po pracovním úrazu ve dvou případech. Pokud poškozenému vzniknou komplikace související se zraněním ( např. Infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic, proleženiny… ), přihlédne posuzující lékař k rozsahu a tíži komplikací a může jednotlivé položky navýšit při lehkých komplikacích až o 10%, při středních až o 30% a při komplikacích ohrožujících život až o 50%.

Dále může posuzující lékař navýšit hodnocení bolestného až o 50%, došlo-li u poškozeného k náročnému způsobu léčení (např. Opakované převazy, plicní ventilace…).

Vždy záleží na odbornosti hodnotícího lékaře. Proto doporučujeme využít pro hodnocení bolestného soudního znalce.

O Poradně Odškodnění

Úskalí při uplatňování bolestného u pojišťovny

V naší praxi se běžně setkáváme s poškozenými, kteří nejsou spokojeni s výší náhrady škody od pojišťovny, nebo se jim nelíbí výše bolestného stanovená jejich praktickým lékařem, kdy nejsou hodnoceny veškeré položky nebo navýšení. Nezřídka se setkáváme také s tím, že lékař odmítá posudek na bolestné poškozenému vyplnit.

Problémům při jednání s pojišťovnou a dohadům o výši plnění se dá předejít tím, že využijete právního zastoupení. Ke správnému stanovení výše bolestného využíváme spolupracující znalce z oboru zdravotnictví, díky čemuž je možné získat maximální plnění za bolestné.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci. Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.

Potřebujete naši pomoc? VOLEJTE ZDARMA 800 140 240

Nejčastější dotazy poškozených:

A dictumst ex parturient donec laoreet congue luctus per vehicula. At dui felis amet habitasse bibendum aenean nibh montes sollicitudin arcu odio. Urna vulputate efficitur consectetur feugiat magna sagittis curabitur vel dictumst. Class sapien ipsum cubilia suspendisse pretium.

A dictumst ex parturient donec laoreet congue luctus per vehicula. At dui felis amet habitasse bibendum aenean nibh montes sollicitudin arcu odio. Urna vulputate efficitur consectetur feugiat magna sagittis curabitur vel dictumst. Class sapien ipsum cubilia suspendisse pretium.

A dictumst ex parturient donec laoreet congue luctus per vehicula. At dui felis amet habitasse bibendum aenean nibh montes sollicitudin arcu odio. Urna vulputate efficitur consectetur feugiat magna sagittis curabitur vel dictumst. Class sapien ipsum cubilia suspendisse pretium.

Recenze

Co o nás říkají naši zákazníci

Pomůžeme i Vám

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací