Online konzultace ZDARMA. Poradíme vám zde: 800 140 240
3d_logo_text_def (1)
Nárok na trvalé následky

V tomto článku

Nárok na trvalé následky – Autonehoda | Pracovní úraz

Úraz nebo nehoda mohou způsobit následky, které vedou k trvalému poškození zdraví člověka, například ke ztrátě lidského orgánu nebo omezení hybnosti. Tyto následky přetrvávají i po adekvátní léčbě a zdravotní stav poškozeného se ustálí. Odborně se jim říká ztížení společenského uplatnění (ZSU).

 

Kdy žádat o trvalé následky

Hodnocení míry trvalých následků se provádí zpravidla rok po samotném úrazu. V ojedinělých případech lze žádat o trvalé následky dříve, například pokud dojde k amputaci končetiny. Kromě toho existují případy, kdy se řeší trvalé následky s delším časovým odstupem. K tomu dochází následkem dalších plánovaných operací či rehabilitací.

 

Trvalé následky po autonehodě

Trvalé následky po dopravní nehodě jsou takové zranění nebo poruchy, které se nezhojí ani po léčbě. Ovlivňují vaše fyzické nebo psychické zdraví. Mezi trvalé následky patří například: bolesti hlavy, zad, kloubů nebo svalů, problémy se zrakem, sluchem nebo řečí, omezení pohybu nebo funkce končetin, ztráta sexuálních funkcí nebo urologické potíže.

 

Výše odškodnění za trvalé následky po autonehodě

Výši odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě stanovujeme na základě Metodiky Nejvyššího soudu.

Při stanovení výše odškodnění zohledňujeme zapojení poškozeného do osobního nebo pracovního života, věk poškozeného, sportovní a kulturní aktivity či rodinný a sexuální život. Porovnáváme, co mohl poškozený před nehodou dělat a jak je po nehodě a následné léčbě omezen.

Výše odškodného za trvalé následky po autonehodě se liší podle závažnosti následků.

Nejlehčí následky jsou hodnoceny částkou od 100 000 Kč do 300 000 Kč.

Středně závažné následky od 300 000 Kč do 2 milionů Kč.

Nejzávažnější následky mohou dosahovat milionových částek.

Trvalé následky uplatňujeme u pojišťovny viníka z povinného ručení.

 

Trvalé následky po pracovním úrazu

Pracovní úrazy mohou zanechat trvalé následky na zdraví zaměstnanců. Tyto následky mohou být fyzické, psychické nebo obojí. Fyzické následky mohou zahrnovat ztrátu končetin, zraku, sluchu nebo poškození mozku. Psychické následky mohou zahrnovat úzkost či deprese.

Trvalé následky po pracovním úrazu mohou být velmi závažné. Mohou vést k omezení schopnosti pracovat a vykonávat každodenní činnosti. V některých případech mohou trvalé následky po pracovním úrazu vést k úplné invaliditě.

Zaměstnavatel, který má alespoň jednoho zaměstnance, musí být pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ze zákona pojištěn.

Výše odškodnění za trvalé následky po pracovním úrazu

Výše odškodnění za trvalé následky po pracovním úrazu se vypočítává pomocí bodového systému a řídí se nařízením vlády č. 276/2015 Sb.

Každé položce trvalého následku jsou stanoveny body, jejichž hodnota se mění každý rok. Hodnota jednoho bodu pro rok 2023 je 393,06,- Kč

Uveďme si dva rozdílné příklady pro výpočet a stanovení odškodnění za trvalé následky.

   

   1. Odlomení korunkové části jednoho zubu = 30 bodů x 393,06,- Kč = 11 791,80,- Kč

   1. Omezení pohyblivosti ramenního kloubu dominantní ruky

  a) lehkého stupně = 400 bodů x 393,06,- Kč = 157 224,- Kč

  b) středního stupně = 600 bodů x 393,06,- Kč = 235 836,- Kč

  c) těžkého stupně = 800 bodů x 393,06,- Kč = 314 448,- Kč

  U prvního případu došlo k „lehkému“ a jednoznačnému poranění, není stanovení výše odškodnění za trvalé následky nijak složité.

  Ve druhém případě došlo k „těžšímu“ a komplikovanějšímu poranění. Je nutné, aby odborný lékař, ideálně soudní znalec z oboru zdravotnictví stanovil míru omezení pohyblivosti.

  Jak vidíte, rozdíly v částkách mezi lehkým a těžkým stupněm omezení nejsou malé.

   

  Získejte odškodnění za trvalé následky v plné výši.

  Utrpěli pracovní úraz nebo újmu na zdraví následkem autonehody a máte trvalé následky? Poraďte se s odborníky. Nechte si vyhotovit znalecký posudek, který přesně stanoví vaše nároky.

  V opačném případě bude formulář od pojišťovny vyplňovat váš ošetřující lékař. Setkáváme se s tím, že ošetřující lékař opomene některé položky nebo správně neurčí stupeň omezení hybnosti.

  Tím vám může být vyplaceno odškodnění v podstatně nižší výši, než na kterou máte nárok.

   

  Nechte si řádně spočítat pojistné plnění.

  Využijte naše dlouholeté zkušenosti, soudní znalce a odborné právní zastoupení. Neváhejte nás kontaktovat na bezplatné lince 800 140 240 nebo pomocí on-line formuláře.

  Rádi vám pomůžeme s celým procesem odškodnění.

  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Email

  Kalkulačku pro vás pripravujeme. Pro orientační výpočet a stanovení odškodnění nám prosím zavolejte nebo napište

  Vyplňte formulář a my vám zavoláme zpět.

  Neváhejte nás kontaktovat pro více informací

  Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Po přijetí dotazu se s Vámi spojíme a upřesníme si další postup.

  Děkujeme! Brzy vás budeme kontaktovat