fbpx

Příběhy klientů – ostatní úrazy, školní úrazy

Příběhy klientů, kteří utrpěli úraz v MHD, nákupním centru, ve škole nebo jiném veřejném prostoru

Utrpěli jste lehkou nebo těžkou újmu na zdraví? Nevíte, jaké máte nároky?  Obraťte se na nás. Jsme připraveni vám pomoci ve Vaší nelehké životní situaci a zajistit Vám právní pomoc.
VOLEJTE ZDARMA –  800 140 240

Záruka anonymity – z důvodu ochrany Vašeho soukromí bude Vaše jméno při vložení na web Poradna Odškodnění změněno.

 

Těžký úraz na přechodu pro chodce. Bolestné navýšeno o 183.339,- Kč

Dobrý den

Dostala jsem kontakt od mého syna Roberta Vávry na Vás , chtěla bych  aby jste se podívali na můj případ. 19.2.2019  jsem šla do práce, na přechodě pro chodce na posledním bílém pruhu jsem uklouzla a zlomila si nohu. Následně jsem byla převezena do Fakultní nemocnice Motol na urgentní příjem.

Celkem hospitalizovaná od 19.2. do 23.10.2019 247 dní.

Následně po mém dopisování s Magistrátem hl. města Prahy , byla uznána chyba že přechod na kterém jsem upadla nebyl chemicky ošetřen. Byla mi přiznána částka za diagnozu S 7240 .

Celkem bolestné 24.551.- Kč, 19.551.- mě vyplatila Pojištovna a 5000.- Kč Magistrát hl. města jako spoluúčast. Na základě lékařské zprávy pro odškodnění za vytrpěné bolesti kterou vyplnila  moje praktická lékařka. 

Myslím že mi byla pouze zohledněna  diagnoza 7240 zlomenina dolního konce stehenní kosti.

Myslím že nebyli zohledněny:

2 x operace, Celková hospitalizace v nemocnici 247 dní, zhoršení chronické bolesti, zhoršení necitlivosti, jizvy 10 a 19 cm  a implantáty a  TRVALÉ NÁSLEDKY

Do 19.2.2019 jsem byla aktívní  a chodila jsem do práce 1x týdně a ted  jsem ne mobilní chodím s chodítkem nebo o francouzských holích a větší vzdálenosti na invalidním vozíku a jsem odkázaná na pomoc druhých.

Prosím Vás tedy o pomoc při řešení mých nároků a zajištění právního zastoupení.

Vávrová

Zobrazit příběh

Těžký úraz utrpěla starší paní na přechodu, když uklouzla na posledním bílém pruhu. V září 2020, nás paní Vávrová požádala o pomoc, abychom prošli její případ a pomohli jí získat vyšší odškodnění. V červnu 2019 uklouzla na přechodu a utrpěla tříštivou dislokovanouperiprotetickou zlomeninu stehenní kosti. Správci komunikace se naštěstí podařilo prokázat, že přechod nebyl řádně chemicky ošetřen.

Odškodnění za bolest si poškozená uplatnila sama.

Bolestné hodnotil obvodní lékař a poškozené bylo pojišťovnou následně vyplaceno „JEN“ 24.551,- Kč. S takto vyplacenou částkou nebyla paní spokojena, jelikož prodělala 2 operace ! Proto nás požádala o pomoc a revizi vyplacené částky.

Revizí bolestného bylo zjištěno, že poškozená má nárok na několika násobně vyšší částku za bolest. Zadali jsme posudek u našeho soudního znalce a za bolestné jsme u pojišťovny vymohli DALŠÍCH 183.339,- Kč

Následně paní Kubátovou osobně vyšetřil náš spolupracující soudní znalec a dle Metodiky NS stanovil náhradu za ztížení společenského uplatnění na částku 624.433,- Kč.

Pojišťovna nic nerozporovala a již v lednu 2021 vyplatila vše dle znaleckého posudku v plné výši.