fbpx

Příběhy klientů – dopravní nehody

 

Příběhy klientů, kteří utrpěli zranění při dopravní nehodě

Utrpěli jste lehkou nebo těžkou újmu na zdraví? Ztratili jste následkem autonehody svou blízkou osobu a nevíte, jaké máte nároky?  Obraťte se na nás. Jsme připraveni vám pomoci ve Vaší nelehké životní situaci a zajistit Vám právní pomoc.
VOLEJTE ZDARMA –  800 140 240

Záruka anonymity – z důvodu ochrany Vašeho soukromí bude Vaše jméno při vložení na web Poradna Odškodnění změněno.

Nehoda motorkáře a újma spolujezdce. Navýšení již vyplaceného bolestného.

Dobrý den, moje dcera měla v srpnu 2019, velmi vážnou nehodu, kdy byla jako spolujezdec na motorce. Byla cca 8 dní v těžkém bezvědomí, byla nutná kranioplastika/odstranění části lebky z důvodu otoku mozku/. jejímu návratu do života nevěřili ani lékaři.

Nicméně nyní opět žije, je uschopněná po úraze, ale má poruchy řeči a paměti. Z pojišťovny viníka, jsme dostali již nějaké odškodnění. Přesto jsem Vás chtěl požádat o pomoc a to: zda je plnění dodatečné zda lze uplatnit ztížení společenské uplatnění zda lze uplatnit tzv. psychickou újmu nás rodičů ? zda existují i jiné náhrady?

Mám nějaké dokumenty, ale nevím kam Vám je poslat na posouzení mého nároku a zda se budete touto žádostí vůbec zabývat. Našel jsem si Vás na internetu. Jsem na spojení do 19.06. a poté až od 01.07. dále S pozdravem Petr Pokorný-otec poškozené Lenky Pokorné

Zobrazit příběh

Toto je jeden z více smutných příběhů, kdy při nehodě zemřel motorkář a jeho spolujezdkyně byla velmi těžce zraněna. Rodiče poškozené jsme osobně navštívili a nabídli jsme jim nejen advokátní, ale také psychickou podporu v nelehké situaci.

Téměř ihned po prostudování dodaných lékařských zpráv spolupracujícím soudním znalcem bylo jasné, že odškodnění za bolestné nebylo adekvátní způsobené újmě.

V tomto případě se podařilo dosáhnout 100% navýšení za bolestné, kdy pojišťovna prvotně vyplatila poškozené 223.920,- Kč.

Po revizi bylo bolestné navýšeno o dalších 224.814,- Kč a následně uhrazeno ztížení společenského uplatnění ve výši 706.248,- Kč

Zlomenina dolní končetiny při sražení na přechodu. Celkové plnění 1.007.710,- Kč

V lednu 2016 se na nás telefonicky obrátil manžel poškozené paní Volšičkové, která byla sražena na přechodu pro chodce a utrpěla vážné poranění dolní končetiny – tříštivá zlomenina dolního konce bérce s posunem. Poškozená byla tou dobou ještě v nemocnici a u PČR probíhalo šetření celé dopravní nehody.

Po propuštění paní Volšičkové do domácího léčení jsme poškozenou a jejího manžela osobně navštívili a vyslechli si jejich příběh.

Podrobně jsme jim vysvětlili, jakým způsobem je budeme zastupovat, jaké mají ze zákona nároky a jaký je časový horizont při řešení nároků na náhradu škody. Byla sepsána smlouva a plná moc. Vše ostatní již bylo na nás, našich advokátech a soudních znalcích.

Zobrazit příběh

Vzhledem k závažnosti zranění, které vyžadovalo více operačních zákroků s delším časovým odstupem, trvalo vymáhání nároků až do roku 2020. Jednání s pojišťovnou se neobešlo bez komplikací a bylo potřeba uplatněné nároky prokazovat a odvolávat se.

Postupně bylo za poškozenou uplatňováno a pojišťovnou uhrazeno:

06/2016 bylo vyplaceno bolestné za samotné zranění ve výši 118.307,- Kč

08/2016 vyplatila pojišťovna námi uplatněné nároky za péči o osobu blízkou ve výši 8.410,- Kč

10/2017 bylo vyplaceno bolestné ve výši 96.562,-Kč za 2 další operace, které poškozená absolvovala v roce 2017

07/2018 byla vyplacena záloha na ztížení společenského uplatnění ( vzhledem k neukončenému léčení ) ve výši 200.000,- Kč a 50% za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ve výši 31.270,- Kč

09/2018 byla doplacena ztráta na výdělku do 100% ve výši 31.270,- Kč a byly proplaceny zdravotní sandály a léky

04/2019 bylo doplaceno ztížení společenského uplatnění do 100% dle posudku znalce ve výši 457.053,- Kč

09/2020 měla poškozená další operaci – vyjmutí kovů, kdy za bolestné bylo pro poškozenou získáno 64.838,- Kč

Celkem pro poškozenou získáno 1.007.710,- Kč

S poškozenou jsme stále ve spojení a případné další nároky budeme opět uplatňovat. Z Výše uvedeného je zřejmé, že vyplacením bolestného a trvalých následků povinnost viníka a jeho pojišťovny k náhradě škody nekončí a vše co je v příčinné souvislosti s nehodou je možné dle zákona uplatňovat.

Sražení automobilem na přechodu. Bolestné a ZSU 770.319,- Kč

Toto je příběh starší paní, kterou v prosinci 2015 srazilo auto na přechodu pro chodce. Ze začátku se rodina snažila nároky uplatňovat u pojišťovny sama. Pojišťovna jim některé nároky opakovaně zamítala a rodina poškozené začala boj s pojišťovnou vzdávat.

V lednu 2016 se rozhodl manžel poškozené, pan Nový, že nám zavolá. Při prvním telefonátu jsme získali prvotní informace o celé nešťastné dopravní nehodě a o jednání poškozených s pojišťovnou. Pan Nový nám následně zaslal veškerou dostupnou dokumentaci, kterou prošli naši advokáti a po konzultaci se soudním znalcem došli k tomu, že bolestné nebylo hodnoceno správně a paní Nové vzniknou nemalé trvalé následky.

Zobrazit příběh

Panu Novému bylo následně vše vysvětleno a nabídnuto právní zastoupení. Po podpisu smlouvy a plné moci byl zadán znalecký posudek na bolestné a ztížení společenského uplatnění ( trvalé následky )

Celkem bylo poškozené vyplaceno bolestné za její úraz na přechodu pro chodce ve výši 199.376,- Kč. tato částka se skládá z bolestného za samotné zranění 152.318,- Kč. Dále byl pojišťovnou proveden doplatek původně zamítnuté částky za traumatický šok: 21.372,- Kč a doplatek původně zamítnuté částky za poranění podkličkové žíly: 25.686,- Kč

Dále bylo vyplaceno bolestné za operaci v roce 2019 ve výši 17.468,- Kč.

Za trvalé následky získala poškozená díky naší pomoci 553.475,-Kč.

Paní Nové jsme také pomohli získat náhradu škody za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, včetně péče o osobu blízkou.

Těžká dopravní nehoda, vysoká amputace obou dolních končetin. Celkové odškodnění 9.406.496,- Kč

Dobrý den, maminka (62let) utrpěla při dopravní nehodě 7.7.2016 velmi vážný úraz, srazilo ji auto na přechodu, bude na vozíku. Potřebovala bych poradit jak postupovat v jednání s pojišťovnou, sama bych to asi nezvládla, tak uvažuji nad nějakou firmou, co by maminku zastupovala, aby měla co nejlepší odškodné, máme nabídku od jiné firmy ( nevím, kde na nás sehnali kontakt ), ale na internetu jsem našla i vás. Vzhledem k tomu, že se v této oblasti vůbec neorientuji, můžu se zeptat, jak postupujete, jestli můžete pomoci, když jsme ze Dvora Králové nad Labem, maminka je nyní na JIPce v Hradci Králové? Nehoda se ještě vyšetřuje, ale není vyníkem. Děkuji

Zobrazit příběh

V srpnu roku 2016, požádala Poradnu Odškodnění o pomoc dcera, paní Libuše, jejíž maminka utrpěla těžkou dopravní nehodu s fatálními následky po zbytek života. Díky nepozornosti řidiče, který chodkyni přehlédl, byla paní sražena na přechodu. Po nárazu upadla, byla přejeta a zaklíněna pod vozidlo, čímž došlo k těžké újmě na zdraví. Paní utrpěla těžká poranění spodní částí těla, včetně ztráty obou dolních končetin.

Vzhledem k závažnosti zranění jsme dceru poškozené osobně navštívili a celou nehodu jsme následně konzultovali s našimi advokáty. Byla sepsána plná moc a veškerá následná administrativa, komunikace s vyníkem nehody, policií, pojišťovnou a dalšími subjekty byla zajišťována naší kanceláří.

Po intenzivním jednání našich advokátů s pojišťovnou viníka byla smírčí ( mimosoudní ) cestou vymožena náhrada škody za újmu na zdraví složená z těchto položek:

  • Bolestné, ztížení společenského uplatnění, další nemajetková újma: 5 540 216,- Kč
  • Náhrada za výpomoc v domácnosti: 2 366 280,- Kč
  • Náhrada škody za duševní útrapy pro sekundární oběti (rodinné příslušníky): 1 500 000,- Kč

Celkem jsme tedy pro poškozenou a rodinné příslušníky získali mimosoudní cestou: 9 406 496,- Kč.

Je nutné zdůraznit, že paní byla v důchodovém věku a došle tedy dle zákona ke krácení pojistného plnění. Nicméně, paní byla velmi vitální a starala se o své vnuky a zahrádku.