Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Psychosociální pomoc

 Náhle vzniklé a tragické události v životě člověka  sebou nepřinášejí jen tělesná zranění, oběti na  životech či hmotnou škodu, ale mají také značný  dopad v rovině psychické, sociální  a spirituální. 

 Vážná dopravní nehoda nebo úraz ve svém důsledku nezasahuje pouze  přímou oběť, ale také její nejbližší okolí.
Ne vždy je v možnostech nejbližších zorientovat se v nastalé situaci a poskytnout postiženému efektivní pomoc a podporu. A právě v takové situaci je dobré využít odborné psychosociální nebo právní poradenství.
 
Poradce umí vhodnou formou vysvětlit všechny souvislosti a předat potřebné informace a kontakty jak samotným poškozeným, tak jejich blízkým.

Psychosociální pomoc nabízí bezpečný prostor pro sdílení nejrůznějších pocitů.

Zaměřuje se na pocity viny, hněv, bezmoc, vyčerpanost a také téma smrti a umírání.
Kromě emocionální podpory nabízí také praktickou pomoc. Například jakým způsobem využít státem garantovanou pomoc v rámci systému sociálního zabezpečení.

Oblasti psychosociální pomoci

 
Služby psychosociální pomoci jsou poskytovány bezplatně. Poradce můžete kontaktovat pomocí formuláře nebo na lince 728 386 076.
 
Poradce Vám poskytne informace, doporučení nebo nasměrování, jak situaci řešit. Osobní setkání 
s poradcem je možné pouze v Praze a to po předchozí vzájemné domluvě.
Pro pozůstalé nabízíme ve spolupráci s „luctus.cz“ i krátkodobý terapeutický program zaměřený na 
zvládání zármutku.

V této oblasti nejsou žádné dotazy a odpovědi