Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Zlomenina zubu při pracovním úrazu. Jak postupovat?

Dobrý den, udělal jsem si pracovní úraz, zlomil jsem si zub, vše je zapsáno v knize úrazů, pracovní neschopnost mít nebudu mám právo na nějaké bolestné od zaměstnavatele? Mám pocit že zaměstnavatel se z toho snaží vykroutit a spoléhal na moji neznalost je to můj vůbec první pracovní úraz, popř. kdyby nadále nechtěl svoji povinnost splnit dá se to řešit i jinak? Za kolik je prosím jeden bod? K. Adam

Odpověď:

Dobrý den pane Adame, děkujeme za důvěru.

Nárok na náhradu škody za bolestné po pracovním úrazu máte. Stejně tak na ostatní náhrady škod, které mají příčinnou souvislost s léčením a se zlepšením zdravotního stavu. Např. jízdné k lékařům, proplacení doplatků za léky…

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Úraz je tedy zapsán v knize úrazů, nyní bude důležitý Záznam o pracovním úrazu, tento bude podepsán oběma stranami a přesně popsán úrazový děj. Zaměstnavateli předáte kopie lékařských zpráv, vyplněný formulář na bolestné. Formulář Vám vyplní ošetřující lékař dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., (1bod = 250 Kč).

Požádejte tedy nyní zaměstnavatele o sepsání Záznamu o pracovním úrazu a o příslušný formulář na bolestné, který předáte ošetřujícímu lékaři k vyplnění.

Pokud by zaměstnavatel odmítl poskytovat součinnost, zašlete do pojišťovny žádost doporučeně sám za sebe. Přiložte výše zmíněné dokumenty, záznam o úrazu, pracovní smlouvu.

Napíšete pojišťovně žádost o náhradu škody za bolestné po pracovním úrazu, který Vám vznikl dne…u zaměstnavatele….

V žádosti pro pojišťovnu uveďte: Zdvořile Vás žádám o pomoc a vyřízení škodní události po pracovním úrazu, jelikož zaměstnavatel odmítá poskytovat součinnost. Pracovní úraz byl uznán a řádně sepsán.

V případě potřeby mi můžete kdykoliv zavolat.

Přeji Vám mnoho zdaru a hezký den.

S úctou

Lucie Hýblová

Poradna Odškodnění