Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Devastační poranění pravého předloktí­ ‑ navýšení bolestného

Dobrý den, ráda bych se zeptala na odškodnění. Můj syn měl těžký pracovní úraz (devastační poranění pravého předloktí). Rok se léčil na chirurgií a plastické chirurgií, dostal částečnou invalidku,40% hybnosti a po 13 měsících nastoupil zpět do zaměstnání. Na jaké odškodnění má nárok? Pojišťovna od zaměstnavatele nebo i zaměstnavatel by měl dát nějaké finanční odškodnění? Lékařka udělala bodové hodnocení jen na 300bodů (36.000). Na prac.úrazu měl vinu jak zaměstnanec tak i zaměstnavatel. Předem moc děkuji za odpovědˇ.   Dana

Odpověď:

Dobrý den Vážená paní Dano, předem děkujeme za Vaši důvěru.
Zatím nemáme k dispozici lékařské zprávy Vašeho syna, aby je mohl náš spolupracující soudní znalec pročíst, udělat znalecký posudek a vyčíslit výši náležitého odškodnění.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Na Vaši otázku, výše nároku za odškodné Vašeho syna, nemohu nyní odpovědět. Ale mohu Vám potvrdit, že pokud dělají lékařské posudky jen obvodní lékaři, tyto posudky jsou vždy nízké. Což i v případě Vašeho syna částka za bolestné 36.000Kč je velice nízká při tak značném zranění s trvalými následky, které bude mít na celý život.

Jsem v každodenním kontaktu s poškozenými lidmi jak po nehodách, tak po pracovních úrazech a upřímně Vám mohu říci, jak se dané pojišťovny na zdraví člověka obohacují. Pokud je vina jak na straně zaměstnavatele, tak i zaměstnance, ve většině případech měl poškozený zaměstnanec více krácené odškodné, jelikož se sám nemohl účinně bránit. Zde se opravdu potvrdilo pravidlo, pojišťovna je partnerem pojištěného (ve Vašem případě zaměstnavatele, od kterého bude odškodné pojišťovnou vypláceno) a ne poškozeného (Vašeho syna).

Vždy hájíme zájmy poškozeného klienta a díky spolupracujícím advokátům a odborným znalcům jim získáváme maximální odškodné.

Jelikož měl Váš syn opravdu veliké zranění s trvalými následky, je zcela nezbytný znalecký posudek od soudního znalce v lékařství.

Váš syn má nárok nejen na náhradu škody za bolestné, ale také za ušlý výdělek, veškeré náklady spojené s léčením, péči o osobu blízkou, poškozené věci, jízdné…
Pokud bych měla mluvit například o psychické újmě, sami lékaři, ani znalci od běžných advokátů, položky za psychickou újmu do posudků nezahrnují.

O problematice bolestného se dočtete v tomto článku a o ztížení společenského uplatnění tady.

Ke každému klientovi mám individuální přístup a ráda Vám osobně zavolám, abych vám mohla sdělit více detailů a vše vysvětlit podrobněji.

S úctou, Lucie Hýblová

Poradna Odškodnění