Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Navýšení bolestného,trvalé následky po vážném pracovním úrazu.

Dobrý den,
jsem po vážném pracovním úrazu od 07/2015. Mám dotaz je­‑li možné provést navýšení " bolestného". Doplacení náhrady mzdy v Pn už jsem dostala, taktéž mi pojišťovna přiznala náhradu mzdy po skončení Pn tedy " rentu". Nemám prozatím vyřešeny trvalé následky a proto se chci zeptat kolik procent z vymožené částky je vaše odměna?
Děkuji s pozdravem Žváčková

Odpověď:

Dobrý den Vážená paní Žváčková,
předem děkujeme za Vaši důvěru.

Při řešení trvalých následků, čili ztížení společenského uplatnění děláme poškozeným lidem revizi již vyplaceného bolestného na naše náklady.
Zatím mi nejsou známy detaily Vašeho úrazu a jak fatální dopad úraz měl na Vaše zdraví. Zda máte například omezenou hybnost končetiny důsledkem zlomení, rozdrcení, ochrnutí…

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Na základě lékařských zpráv, provede náš spolupracující soudní znalec přezkoumání všech dokumentů. Pokud zjistí, že vyplacené odškodné bylo nízké, pro poškozeného je vyhotoven nový znalecký posudek a následně žádáme o vyšší odškodné. Pro získání náhrady škody v plné výši je důležité, aby poškozený využil odborné pomoci.
Naši odměnu si bereme až z vymožené částky, tedy poškození nám neplatí nic dopředu. Abychom pomohli všem lidem i z velice špatných sociálních poměrů, nebereme si dopředu ani dodatečně žádné poplatky (například zastoupení komerčními právníky­‑platba předem). Soudní lékařské znalecké posudky taktéž platí naše advokátní kancelář. Naše konečná odměna je ve výši 15%.

Pokud má člověk trvalé následky již na celý život, klíčová je odborná právní pomoc se specializací na náhradu škody­‑újma na zdraví a kvalitní soudní znalecké posudky od lékařů soudních znalců.

I Vám rádi získáme odškodné v maximální výši, nabídneme odbornou pomoc advokátní kanceláře se specializující na náhradu škody již od roku 1987 a poskytneme kvalitní znalecké posudky.

Každý úraz posuzujeme individuálně a pokud má poškozený člověk například již trvale poškozené končetiny, mozek, páteř, ochrnutí nebo dokonce ztrátu končetiny atd…dle §7 může být soudní znalecký posudek několikanásobně navýšen. V případě těžkého ublížení na zdraví má právo poškozený žádat o další zvýšení ztíženého společenského uplatnění. O tomto navýšení může rozhodnout jedině soud.

Poškozeným získáváme odškodné i za psychickou újmu, na kterou mají poškození taktéž nárok. (U těžkého poškození zdraví a trvalých následků je psychická újma vždy zřejmá).

Poznámka: Jen velice malé procento poškozených si získalo odškodné i za psychickou újmu. Ve většině případů nebyla psychická újma hodnocena vůbec, byla vyplacena v nízké výši, či nebyla pojišťovnou akceptována.

Ráda Vám během dne osobně zavolám a vše vysvětlím.

S úctou a přáním hezkého dne

Lucie Hýblová

Poradna Odškodnění