Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Školní úraz­‑roztržené víčko, po kom žádat odškodné?

Dobrý den, prosím Vás o radu. Asi před dvěma měsíci měl syn úraz. Stal se mu při orientačním běhu v rámci školy. Orientační běh pořádala škola druhá. Syn utrpěl roztržení víčka a bude mít pod okem jizvu a spodní víčko již povislé. Paní ředitelka školy, kterou byl orientační běh pořádán, nechce mít s úrazem nic společného. Úraz byl řádně sepsán s paní ředitelkou školy, kterou syn navštěvuje. Můžeme žádat odškodné jak od školy, kterou syn navštěvuje i od školy, která pořádala orientační běh? Víčko bylo roztrženo tyčkou, která jako jediná nebyla plastová, ale železná násada od koštěte. Na místo byla zavolána RZS.

Předem Vám moc děkuji. Talášková Zuzana

Odpověď:

Dobrý den Vážená paní Talášková, předem děkujeme za Vaši důvěru.

Náhrada škody za úraz Vašeho syna by měla být vyplacena z odpovědnostní pojistky školy, kterou Váš syn navštěvuje. Paní ředitelka školy tedy s Vámi správně sepsala Záznam o úrazu. Zde bych chtěla upozornit na detailní popsání celého úrazového děje a také uvést daný fakt, že oko bylo zraněno tyčkou, která nebyla plastová, ale železná. Vždy je dobré doložit alespoň dvě svědecké výpovědi, které by danou skutečnost potvrzovaly.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

V první fázi Vám bude vyplaceno odškodné za bolestné (vyčíslení akutní bolesti, operace…). Můžete žádat o náhradu škody za jízdné k lékařům, náhradu škody za doporučené léky, masti, regulační poplatky + opatrovnictví, pokud by bylo nutné (zde je možné uplatnit ušlý zisk opatrovníka, například rodiče, který by se musel o syna starat.)

Nejdříve rok od úrazu je možné žádat o náhradu škody za trvalé následky. Zde bych Vám doporučila vyhledat odbornou pomoc. Pro získání odškodného v plné výši je důležitý kvalitní znalecký posudek. Zvláště u trvalých následků je nutností. Dle nové Metodiky Nejvyššího soudu se již trvalé následky hodnotí zcela individuálně se zohledněním zvláštností každého jednotlivého případu.

Utrpěl­‑li poškozený zranění ve věku 0-24 let, částka za ztížení společenského uplatnění může být navýšena o 30-35%.

Ještě dnes Vám paní Talášková osobně zavolám, abychom se mohli více detailněji pobavit o trvalých následcích a následné pomoci, aby Váš syn získal odškodné v maximální výši.

S úctou, Lucie Hýblová

Podobné dotazy