Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Odškodné za újmu na zdraví po 1.1.2014.

Od 1.1.2014 se veškerá náhrada škody za "újmu na zdraví" či za "duševní útrapy propozůstalé" způsobené cizím zaviněním řídí podle nového Občanského zákoníku.

Poškození/pozůstalí již mohou získat "vyšší" adekvátní finanční náhradu škody za újmu na zdraví nebo za duševní útrapy při ztrátě blízké osoby.

Nicméně je potřeba myslet na to, že veškeré nároky musí být pojišťovně prokázány. Pokud sepoškozený zastupuje sám, nemá jednoduché své nároky u pojišťovny prokázat a obhájit.

U většiny případů pojišťovny odškodné krátí a neuznávají "obyčejné" lékařské posudky od všeobecných lékařů. S touto skutečností se poškození potýkali již v minulosti.

Jak tedy získat maximum?

Poškozený se nesmí hájit sám. Je nutné mít právní zastoupení advokátem, který se zaměřuje výhradně na náhradu škody.

Advokát nebo právní společnost musí spolupracovat s lékaři - soudními znalci, kteří vyhotoví kvalitní znalecký posudek na bolestné či trvalé následky.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat proti pojišťovně a chcete právní zastoupení, kontaktujte nás nebo využijte naši ONLINE poradnu .

Obratem se s Vámi spojíme a Váš případ převezme naše advokátní kancelář s praxí více než 30 let.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT