fbpx

Domů » Odškodnění » Odškodnění pracovního úrazu

Odškodnění pracovního úrazu

Bolestné po pracovním úrazu

Nejzákladnější formou náhrady škody způsobené pracovním úrazem je odškodné za bolestné. Účelem bolestného je nahradit poškozenému újmu způsobenou poškozením zdraví a následnou léčbou.

Trvalé následky

Účelem náhrady škody za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) následkem pracovního úrazu je odškodnit trvalou změnu zdravotního stavu, která má nepříznivý vliv na uspokojování životních, pracovních a společenských potřeb poškozeného zaměstnance.

Pracovní úraz

Pracovním úrazem je újma na zdraví nebo smrt zaměstnance, ke které došlo při plnění pracovních úkolů.​ Nárok na odškodnění vzniká také, pokud došlo k úrazu v přímé souvislosti s ním nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů (mechanické, chemické povahy). Nárok vzniká při výkonu jiné činnosti ( pracovního úkolu )vykonávané na příkaz zaměstnavatele. Nárok vzniká při služební cestě, práci na dohodu nebo na dobu určitou.

 

Jaká je výše při odškodnění pracovního úrazu?

Výše odškodného za bolestné a ztížení společenského uplatnění je u každého poškozeného individuální. Je určována na základě bodového hodnocení dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Výše odškodnění je určována převážně kvalitou lékařského posudku! Výpočet bodového hodnocení provádí většinou praktický lékař. V praxi se setkáváme s tím, že někteří praktičtí ani odborní lékaři nechtějí nebo nemají čas bodové hodnocení do formulářů pojišťoven vyplňovat. V mnoha případech nedochází k úplnému vyčíslení bolestného nebo ZSU. Lékaři opomíjejí hodnotit operace nebo je nesprávně určeno omezení hybnosti.

Při určování výše odškodnění vždy záleží na povaze zranění, délce a náročnosti léčení, komplikacích, počtu operací, rehabilitacích.

Nejkvalitnější bodové hodnocení Vám vytvoří jen soudní znalec.

V případě, že si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na odškodnění pracovního úrazu, obraťte se na advokáty, kteří Vám pomohou získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci. Váš případ naši advokáti bezplatně posoudí a zajistí Vám právní pomoc a odborné posudky.

VOLEJTE ZDARMA 800 140 240