fbpx

Domů » Odškodnění » Odškodnění po dopravní nehodě » Ztráta na výdělku po PN

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě je dalším možným nárokem poškozených po dopravní nehodě.

Poškozený, který utrpěl újmu na zdraví při dopravní nehodě a splní podmínky zákona (zák.č. 89/2012 Sb., § 2963), má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Komu se přiznává ztráta na výdělku?

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je přiznávána poškozenému, jestli-že došlo následkem úrazu ke snížení nebo zániku pracovní schopnosti poškozeného, kdy již nemůže následkem úrazu dosahovat výdělku ve výši, jako před poškozením.

Důležité je, aby příčinou ztráty na výdělku byl samotný úraz, nikoliv jiná příčina, např. obecné onemocnění, poškození zdraví jiným úrazem nebo nedostatek vhodných pracovních příležitostí, které může poškozený vzhledem k poranění/omezení vykonávat.

 

Jakým způsobem se ztráta na výdělku vypočítá?

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se počítá jako rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného, který by poškozený pobíral před poškozením a výdělkem, kterého nyní skutečně dosahuje, s odpočtem přiznaného stupně invalidního důchodu.

Rozhodující je průměrný výdělek poškozeného v době, kdy ke ztrátě či snížení jeho výdělku došlo, nikoliv jeho výdělek v době, kdy se mu úraz stal.

 

Odečítá se také podpora v nezaměstnanosti?

Pokud je poškozený zaevidovaný na Úřadu práce, bude mu odečten výdělek ve výši„minimální mzdy“. Podpora v nezaměstnanosti na ÚP se do výpočtu nezahrnuje.

 

Může ztrátu na výdělku tzv. „rentu“ ovlivnit ukončení pracovního poměru?

ANO! Poškození zažívají nemalé útrapy také po skončení pracovního poměru, kdy zaměstnavatel s poškozeným nerozváže smlouvu ze zdravotních důvodů, ale naléhá na rozvázání smlouvy „dohodou“, která může výrazně ovlivnit rentu, na kterou by poškozený neměl nárok.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci. Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.

Potřebujete naši pomoc? VOLEJTE ZDARMA 800 140 240

Chci vyřešit odškodnění