Domů » Odškodnění » Odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění po dopravní nehodě

Při újmě na zdraví po dopravní nehodě má nárok na odškodnění každý poškozený, který byl účastníkem dopravní nehody a není viníkem nehody.

Bolestné po dopravní nehodě

Bolestné po dopravní nehodě

Trvalé následky

Trvalé následky

Odškodnění při úmrtí

Odškodnění při úmrtí

Ztrátu na výdělku v pracovní neschopnosti

Ztráta na výdělku v PN

Ztráta na výdělku po pracovní neschopnosti

Ztráta na výdělku po PN

 

Náhrada škody po dopravní nehodě se v minulosti uplatňovala na základě Občanského zákoníku ( zákon 40/1964 Sb.), vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (vyhláška 440/2001 Sb.). Dále podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákon 168/1999 Sb.)

Od 1.1.2014 se odškodnění z povinného ručení po dopravní nehodě uplatňuje podle nového Občanského zákoníku 89/2012 Sb., (viz § 2958 – 2968) a Metodiky NS. Metodika nejvyššího soudu však není právně závazná a proto je vždy dobré využít při uplatnění Vašich nároků právní zastoupení se specializací na náhradu škody.

Pokud je při dopravní nehodě uznaná spoluúčast, má poškozený také nárok na odškodné. Odškodné mu bude pojišťovnou kráceno.

VOLEJTE ZDARMA 800 140 240

Výše náhrady škody po dopravní nehodě je u každého poškozeného individuální a je určován na základě bodového hodnocení.

Od 1.1.2014 je náhrada škody za bolestné a trvalé následky určována převážně kvalitou lékařského posudku!

Většina praktických ani odborných lékařů by neměla a ani nechce bodové hodnocení do formulářů pojišťoven vyplňovat. Nejkvalitnější bodové hodnocení Vám vytvoří jen soudní znalec.

Vždy záleží na povaze zranění, délce a náročnosti léčení, komplikacích, několika násobných operacích, rehabilitacích. V naší praxi jsme se již několikrát setkali s velmi malým odškodněním a to i v případě zastupování poškozených advokáty, kteří se na odškodnění nespecializují.

 

Na co si dávat pozor?

Není neobvyklé tzv. krácení pojišťovnou. Pojišťovny vyplatí poškozenému mnohdy „jen“ minimální částku s tím, že bylo plněno dle zásad slušnosti a dobrých mravů. Poškozenému je mnohdy předložena dohoda, že jsou již mezi poškozeným a pojišťovnou vyrovnáni. V případě, že dohodu poškozený podepíše, ztrácí v budoucnu právo na revizi a navýšení plnění.

Další praktika pojišťoven je, že poškozené vyzvou k doložení veškerých lékařských zpráv. Následně poškozenému vyplatí určitou částku. Poškozený v tu chvíli nemá žádnou možnost kontroly, zda je vyplacená částka adekvátní či nikoliv.

 

Jaké mám možnosti při vyplacení nízkého plnění pojišťovnou?

V případě žádosti Vám poskytneme revizi odškodnění. Po přezkoumání lékařských zpráv znalcem se velmi často setkáváme s více než troj násobkem původní částky.
V některých případech se setkáváme se špatně vypracovaným posudkem o míře zavinění nebo spolu zavinění. Jedinou možností, jak pro poškozeného získat vyšší odškodné, je udělat nový znalecký posudek. Spolupracujeme s uznávanými znalci a jsme schopni Vám posudky zajistit.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci.

Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.