fbpx

Domů » Odškodnění » Náhrada škody za pracovní úraz

Náhrada škody – Pracovní úraz

Bolestné po pracovním úrazu

Nejzákladnější formou náhrady škody způsobené pracovním úrazem je odškodné za bolestné. Účelem bolestného je nahradit poškozenému újmu způsobenou poškozením zdraví a následnou léčbou.

Trvalé následky

Účelem náhrady škody za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) následkem pracovního úrazu je odškodnit trvalou změnu zdravotního stavu, která má nepříznivý vliv na uspokojování životních, pracovních a společenských potřeb poškozeného zaměstnance.

Pracovním úrazem je újma na zdraví nebo smrt zaměstnance, ke které došlo při plnění pracovních úkolů.​ Náhrada škody na zdraví vzniká také, pokud došlo k úrazu v přímé souvislosti s ním nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů (mechanické, chemické povahy). Nebo také jakákoliv jiná činnost ( pracovní úkol )vykonávaná na příkaz zaměstnavatele, ale také služební cesta, práce na dohodu nebo na dobu určitou.

 

Jaká je výše odškodnění po pracovním úrazu?

Výše odškodného za bolestné a ztížení společenského uplatnění je u každého poškozeného individuální a je určována na základě bodového hodnocení dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Náhrada škody za bolestné a ztížení společenského uplatnění je určována převážně kvalitou lékařského posudku! Výpočet bodového hodnocení provádí většinou praktický lékař. V naší praxi se setkáváme s tím, že někteří praktičtí ani odborní lékaři nechtějí nebo nemají čas bodové hodnocení do formulářů pojišťoven vyplňovat. V mnoha případech nedochází ani k úplnému vyčíslení bolestného nebo ZSU, kdy lékaři opomíjejí hodnotit operace nebo je nesprávně určeno omezení hybnosti.

Při určování výše odškodnění vždy záleží na povaze zranění, délce a náročnosti léčení, komplikacích, počtu operací, rehabilitacích.

Nejkvalitnější bodové hodnocení Vám vytvoří jen soudní znalec.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci. Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.

VOLEJTE ZDARMA 800 140 240