fbpx
Domů » Odškodnění

Odškodnění za újmu na zdraví

Naší specializací je finanční odškodnění za újmu na zdraví, náhrada za duševní útrapy pro pozůstalé nebo náhrada škody za jinou majetkovou či nemajetkovou újmu.

Náhrada škody po nehodě

Odškodnění po dopravní nehodě

Náhrada škody za pracovní úraz

Odškodnění za pracovní úraz

Revize odškodnění

Revize odškodnění. Získejte více peněz

Hodnota bodu

Hodnota bodu. Nenechte se ošidit

Náhrada škody pro pozůstalé

Odškodnění pozůstalých

Nejčastějším druhem odškodnění po dopravní nehodě nebo pracovním úrazu je náhrada škody za bolestnéztížení společenského uplatnění – trvalé následky, odškodnění pozůstalých a psychická-nemajetková újma

Mezi další náhrady škody, které jsou v malém povědomí poškozených patří odškodnění za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, náhrada za ztrátu na výdělku v pracovní neschopnosti, ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – renta nebo odškodné za nemoc z povolání. Pozůstalí mají nárok na náhradu nákladů za pohřeb nebo náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

VOLEJTE ZDARMA 800 140 240

Výše odškodnění je u každého poškozeného individuální a je určován na základě bodového hodnocení. Od 1.1.2014 je náhrada škody určována převážně kvalitou lékařského posudku! Většina praktických ani odborných lékařů by neměla a ani nechce bodové hodnocení do formulářů pojišťoven vyplňovat. Nejkvalitnější bodové hodnocení Vám vytvoří jen soudní znalec.

Vždy záleží na povaze zranění, délce a náročnosti léčení, komplikacích, několika násobných operacích, rehabilitacích. V naší praxi jsme se již několikrát setkali s velmi malým-neadekvátním odškodněním a to i v případě zastupování poškozených advokáty, kteří se na odškodnění nespecializují.

 

Na co si dávat pozor?

Není neobvyklé tzv. krácení pojišťovnou. Pojišťovny vyplatí poškozenému mnohdy „jen“ minimální částku s tím, že bylo plněno dle zásad slušnosti a dobrých mravů. Poškozenému je mnohdy předložena dohoda, že jsou již mezi poškozeným a pojišťovnou vyrovnáni. V případě, že dohodu poškozený podepíše, ztrácí v budoucnu právo na revizi a navýšení plnění.

Další praktika pojišťoven je, že poškozené vyzvou k doložení veškerých lékařských zpráv. Následně poškozenému vyplatí určitou částku. Poškozený v tu chvíli nemá žádnou možnost kontroly, zda je vyplacená částka adekvátní či nikoliv.

 

Jaké mám možnosti při vyplacení nízkého plnění za náhradu škody pojišťovnou?

V případě žádosti Vám poskytneme revizi odškodnění. Po přezkoumání lékařských zpráv znalcem se velmi často setkáváme s více než troj násobkem původní částky.
V některých případech se setkáváme se špatně vypracovaným posudkem o míře zavinění nebo spolu zavinění. Jedinou možností, jak pro poškozeného získat vyšší odškodné, je udělat nový znalecký posudek. Spolupracujeme s uznávanými znalci a jsme schopni Vám posudky zajistit.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám.

Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci.

Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.