fbpx

Staňte se partnerem Poradny Odškodnění

 

Jste finanční poradce? Rozšiřte své portfolio o jedinečnou službu. Pomáhejte poškozeným ve Vašem okolí dostat nejvyšší možnou finanční náhradu za zranění po dopravní nehodě, pracovním nebo jiném úrazu.

 

Výhody naší spolupráce

 • za každou smlouvu, kterou s námi klient podepíše, dostanete odměnu
 • jednoduché podmínky spolupráce
 • spolupracujete s firmou, která se dynamicky rozvíjí a je na trhu více než 10let
 • rozšiřte své portfolio o další službu a budete tím pro Vaše klienty atraktivnější
 • zvyšte svou konkurenceschopnost
 • námi získané pojistné plnění můžete svým klientům finančně zhodnotit
 • dlouhodobá spolupráce s neomezenou výší odměn. V případě zájmu o dlouhodobou spulupráci Vás osobně proškolíme a dodáme Vám letáky a podpůrné materiály
 • Vaše odměna nezáleží na tom, jak dopadne soudní nebo mimosoudní jednání s pojišťovnou

 

Jak to celé probíhá a kolik si můžete vydělat

Propojíte nás s poškozenými, kteří byli účastníky dopravní nehody, jsou pozůstalí nebo měli v  posledních 3 letech pracovní nebo jiný úraz. Během 48 hodin se s poškozenými spojíme a nezávazně s nimi projednáme jejich situaci. Pokud následně podepíšeme smlouvu s klientem, zaplatíme Vám odměnu na základě smlouvy a Vaší aktuální úrovně.

 

Příklady odměn:

 1. zprostředkujete nám klienta po pracovním úrazu, který měl komplikovanou zlomeninu ruky s trvalými následky. Za to Vám náleží odměna dle dosažené úrovně od 8.000,- Kč
 2. zprostředkujete nám klienta po dopravní nehodě, kterému byla amputována končetina a je v ID. Za to Vám náleží odměna dle dosažené úrovně od 40.000,- Kč
 3. zprostředkujete nám pozůstalé po oběti dopravní nehody. V průměru bývá kolem 8 pozůstalých. Za to Vám náleží odměna dle dosažené úrovně ve výši od 8 x 8.000,- Kč = 64.000,- Kč

 

Podmínky předání kontaktu na poškozeného

 • větší újma na zdraví nebo pozůstalost ( rozsah můžeme upřesnit po tel. nebo osobně ) po nezaviněné dopravní nehodě nebo úrazu ( pomáháme obětem-poškozeným), která není starší více než 3 roky. Je možné také udělat revizi již vyplaceného plnění, kdy v 95% poškozený nedostal 100% částku od pojišťovny. Uplatňujeme tím pádem rozdíl mezi námi stanovenou a pojišťovnou vyplacenou částkou

 • klient/poškozený musí být Vámi informován, že jste nám na něj předali kontakt

 • kontakt na poškozeného nám předáte e-mailem v podobě: Jméno, druh újmy na zdraví ( DN, PÚ, jiný úraz, pochybení lékaře ), orientační datum úrazu, tel. kontakt na poškozeného, další informace dle Vašeho uvážení

 • v případě, že klientovi jen podáte informaci o naší činnosti nebo předáte leták, předáte nám písemně jméno poškozeného, aby jej bylo možné s Vámi v budoucnu spárovat a vznikl Vám nárok na odměnu

Veškerá další komunikace s klientem již bude mezi klientem a společností Poradna Odškodnění-Czech, s.r.o. ( dále jen „ Společnost“ )

Způsob odměňování

Odměny za zprostředkování klienta jsou rozděleny do 3 úrovní podle počtu předaných klientů za dobu spolupráce.

1.úroveň, kdy Zástupce předal Zastoupenému 0-5 poškozených, se kterými byla následně mezi Zastoupeným a poškozeným uzavřena Smlouva o pomoci

a/ v případě úrazu-újmy na zdraví (úraz následkem dopravní nehody, pracovní úraz, úraz ve škole, obchodním centru, jiná újma na zdraví řešená z odpovědnostní pojistky) nebo v případě odškodnění duševních útrap pro pozůstalé ve výši 8.000,- Kč vč. DPH,

b/ v případě úrazu-újmy na zdraví (úraz následkem dopravní nehody, pracovní úraz, úraz ve škole, obchodním centru, jiná újma na zdraví řešená z odpovědnostní pojistky), kdy u poškozeného došlo k výraznému zdravotnímu omezení (částečná nebo úplná kvadruplegie, ztráta končetin/y – nevztahuje se na částečnou ztrátu končetiny, amputaci prstů), ve výši 40.000,- Kč vč. DPH.

2.úroveň, kdy Zástupce předal Zastoupenému 6-10 poškozených, se kterými byla následně mezi Zastoupenýma poškozeným uzavřena Smlouva o pomoci

a/ v případě úrazu-újmy na zdraví (úraz následkem dopravní nehody, pracovní úraz, úraz ve škole, obchodním centru, jiná újma na zdraví řešená z odpovědnostní pojistky) nebo v případě odškodnění duševních útrap pro pozůstalé ve výši 8.800,- Kč . DPH,

b/ v případě úrazu-újmy na zdraví (úraz následkem dopravní nehody, pracovní úraz, úraz ve škole, obchodním centru, jiná újma na zdraví řešená z odpovědnostní pojistky), kdy u poškozeného došlo k výraznému zdravotnímu omezení (částečná nebo úplná kvadruplegie, ztráta končetin/y – nevztahuje se na částečnou ztrátu končetiny, amputaci prstů ), ve výši 44.000,- Kč vč. DPH.

3.úroveň, kdy Zástupce předal Zastoupenému 11 a více poškozených, se kterými byla následně mezi Zastoupeným a poškozeným uzavřena Smlouva o pomoci

a/ v případě úrazu-újmy na zdraví (úraz následkem dopravní nehody, pracovní úraz, úraz ve škole, obchodním centru, jiná újma na zdraví řešená z odpovědnostní pojistky) nebo v případě odškodnění duševních útrap pro pozůstalé ve výši 9.200,- Kč vč. DPH,

b/ v případě úrazu-újmy na zdraví (úraz následkem dopravní nehody, pracovní úraz, úraz ve škole, obchodním centru, jiná újma na zdraví řešená z odpovědnostní pojistky), kdy u poškozeného došlo k výraznému zdravotnímu omezení (částečná nebo úplná kvadruplegie, ztráta končetin/y – nevztahuje se na částečnou ztrátu končetiny, amputaci prstů), ve výši 48.000,- Kč vč. DPH.

Výplata odměny

Odměna Zástupce je hrazena zálohově s tím, že 50% odměny je splatné do třiceti kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy o pomoci, a to bankovním převodem na účet Zástupce uvedený v záhlaví této smlouvy. Zbývajících 50% odměny je splatné do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy bylo poškozenému uhrazeno veškeré pojistné plnění, a to bankovním převodem na účet Zástupce uvedený v záhlaví této smlouvy.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na e-mail: poradnaodskodneni@gmail.com nebo na telefonu 776 730 240 (pan Hýbl)