Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Novinky týkající se problematiky odškodnění a prevence úrazu.

Bezplatná linka pro oběti trestných činů 116 006

Od 20.2.2015 je v ČR dostupná bezplatná linka a non-stop telefonická krizová pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí.

Linka má lehce zapamatovatelné číslo 116 006, o kterém bude veřejnost informována v rozsáhlé kampani.

Tuto linku zprovoznil Bílý kruh bezpečí při příležitosti letošního Evropského dne obětí.

Česká republika je teprve sedmým státem, který tuto linku bude využívat (linka zatím funguje v Rakousku, Německu, Dánsku, Nizozemí, Chorvatsku, Irsko).

Více informací naleznete na www.bkb.cz nebo na www.linka-pomoci.cz

Na kolo jen s přilbou. V případě nehody Vám může pojišťovna krátit odškodné.

Zatímco u dětí je povinnost mít na jízdním kole nebo bruslích přilbu stanovena zákonem, tak u dospělých osob je pouze doporučením.

Stále mnoho lidí tento ochranný prostředek odmítá a podceňuje. Následky však mohou být fatální. V roce 2013 následkem dopravní nehody cyklisty zemřelo 58 lidí. Z toho 48 lidí nemělo cyklistickou přilbu. Mnoho poškozených také skončí s trvalým poškozením mozku a následky na celý život.

Jak se k povinnosti mít přilbu staví pojišťovny?

Z naší praxe víme, že poškozenému, který neměl cyklistickou přilbu pojišťovny krátí odškodné o 30-50% !!! V případě fatálního poškození mozku nebo úmrtí pojišťovna „nemilosrdně“ krátí o 50% odškodné nebo náhrady pozůstalým.

S menším nebo žádným krácením pojišťovnou se setkáváme, pokud došlo ke zranění cyklisty na jiné části těla než je hlava. Jinak řečeno, pokud si cyklista zlomí při nehodě ruku, pojišťovna odškodné krátit nemusí. Skutečnost, že cyklista má nebo nemá helmu by takovéto zranění nijak neovlivnila.

Pro získání odškodnění je důležité mít kvalitní právní zastoupení a soudní lékařské posudky.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat proti pojišťovně a chcete získat maximum za Vaše útrapy, kontaktujte nás.

Prosíme, používejte cyklistické přilby vždy! Může Vám to zachránit život.

Zajímavý projekt je NAKOLEJENSPŘILBOU.CZ

Od 1.10.2015 je v platnosti novela zákoníku práce. Změna zákoníku práce upravuje práva poškozených zaměstnanců a jejich nároky na náhradu škody po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Změnila se nejen hodnota jednoho bodu, ale bodové hodnocení jednotlivých úrazů / zranění. Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání.

Do 1.10.2015 docházelo k nespravedlivému určování výše odškodnění mezi pracovním úrazem a újmou na zdraví např. po dopravní nehodě. Docházelo k rozdílnému bodovému ohodnocení, kdy za téměř stejné zranění dostávali poškození po pracovních úrazech poloviční odškodné než poškození po dopravních nehodách. Odškodnění pro oběti dopravních nehod se řídí od 1.1.2014 novým občanským zákoníkem.

Naštěstí přišlo Ministerstvo zdravotnictví s návrhem nařízení vlády, které by mělo být účinné spolu s novelou zákoníku práce od 1.10.2015. Nařízení vlády stanoví podmínky odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Upravuje především výši bodového hodnocení. Metoda hodnocení úrazu podle tabulek zůstává, avšak bude se měnit hodnocení jednotlivých úrazů.

Hodnota jednoho bodu se od 1.10.2015 paušálně zvyšuje ze 120,- Kč na 250,- Kč za jeden bod.

Náhrada škody za ztížení společenského uplatnění se bude řešit obdobně jako u dopravních nehod, kdy se bude přihlížet k sociálnímu postavení poškozeného, jeho životním a pracovním potřebám a vlivu úrazu na jeho současný a budoucí život.

Odškodnění pozůstalých po pracovním úrazu.

Zákoník práce připouští právo pozůstalých na zvýšení odškodnění ze strany soudu. Jde o to, že jednorázové odškodnění pozůstalých nemusí být spravedlivé a o jeho výši může rozhodnout jenom soud.

V současné době má nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých manžel/manželka, nezaopatřené dítě, rodiče zemřelého, pokud žili se zemřelým ve společné domácnosti. Nově má nárok na jednorázové odškodnění také registrovaný partner.

Tip!
Pokud dojte k úmrtí při výkonu zaměstnání následkem dopravní nehody, je vždy lepší řešit odškodnění pro pozůstalé z odpovědnostní pojistky viníka dopravní nehody, kdy se veškeré nároky pozůstalých řídí podle nového občanského zákoníku.

Každý případ odškodnění újmy na zdraví je nutné chápat individuálně. Proto se na nás můžete kdykoliv obrátit a váš případ s námi zkonzultovat.

Využít můžete ON-LINE Poradnu Odškodnění.Také nás můžete kontaktovat pomocí formuláře nebo telefonicky.

Platíte řádně povinné ručení? Od 15.1.2015 se již nemusíte obávat, že Vám přijde vymáhací dopis od České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Vymáhání po řidičích, kteří řádně platili povinné ručení a došlo pouze k administrativní chybě bylo skutečně nesmyslné.  Nicméně mnoho řidičů, kteří neplatili a stále neplatí záměrně je stále mnoho. V případě dopravní nehody, kdy viník nebyl pojištěn se poškozený nemusí obávat o své nároky.

Poškozenému bude odškodné vyplaceno z garančního fondu ČKP.

Po řidiči, který nehodu způsobil bude ČKP požadovat vyplacené odškodné regresem.  Díky NOZ v platnosti od 1.1.2014 se může jednat o odškodné v řádech sta-tisíců až miliónů!!! Proto všem řidičům doporučujeme – jezděte pojištění.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat proti viníkovi, nebo jak uplatnit Vaše nároky proti ČKP, kontaktujte nás.

 

Poradenství zdarma

Revize odškodnění

Nejčastější dotazy