Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Nový občanský zákoník od 1.1.2014

  • Domů
  •  » 
  • Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník (NOZ, viz § 2958 – 2968) přinesl od roku 1.1.2014 zásadní změny v určování výše náhrady škody pro oběti dopravní nehody nebo úrazu.

Metodiku, podle níž by měli soudci postupovat, již v pondělí 14.4.2014 představil Nejvyšší soud. Metodika byla vytvořena soudci, advokáty a lékaři v reakci na Nový občanský zákoník, který od ledna 2014 stanovuje odškodnění jen obecně "dle zásad slušnosti".

Základní částka sto procent byla pro rok 2014 - 10 051 200 Kč jako 400 násobek průměrné měsíční mzdy. (Budeme-li brát průměrnou osobu, průměrného věku a průměrné aktivity"). Tato částka se každý rok mění.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Základní částka je například pro těžké poškození zdraví - kvadruplegii. Podobné případy bolestného či ztížení společenského uplatnění by tak všechny soudy měly odškodňovat v podobné výši.

Odškodnění by mohlo dosahovat až do 20 miliónů korun. Dle odborníků by vymožené částky neměly být vyšší, aby platba nebyla likvidační pro toho, kdo škodu způsobil.

Každý případ bude posuzován zcela individuálně, například mladí lidé, kterým újma na zdraví naruší celý další život, který mají před sebou, či sportovci, do jejichž tréninku vložila rodina velké prostředky nebo například klavírní virtuóz ve věku 30ti let, který měl před sebou slibnou kariéru.

Pro stanovení bolestného využívá Metodika původní bodové vyhlášky, kde hodnota bodu byla pouze 120 korun, nyní je 1 bod zvýšen podle průměrného platu za loňský rok na 251,28 koruny.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění se již neposuzuje dle staré vyhlášky 440/2001Sb. jen dle konkrétních bodů přiřazených jednotlivým částem těla, ale jak se projevuje ve schopnostech člověka po újmě na zdraví.

Nyní dvě poškozené osoby, které utrpěly újmu na zdraví klasifikované lékařem se stejnou diagnózou, nemusejí mít stejný stupeň postižení dané části těla.

Pro výši odškodnění je nyní rozhodující ztráta životních příležitostí poškozeného!

Dle Nového občanského zákoníku 2014 se poškození vyjádří procentuální částkou.

Výši procentuální částky určuje věk poškozeného a jeho intenzita zapojení do běžného života.

Dalším zlomovým bodem je odškodnění pro pozůstalé - nemajetková újma.

Poškozenému nárok na odškodnění nemajetkové újmy nyní již nezaniká smrtí blízké osoby. Pokud již o nemajetkové újmě soud rozhodl, přiznaná částka je součástí dědictví.

V případě usmrcení blízké osoby náleželo dle starého občanského zákoníku odškodné např. pozůstalému manželovi pouze 240 000 Kč.

Nyní je výše odškodného za odčinění útrap pro každou pozůstalou osobu vyčísleno individuálně.

Jaké jsou podle NOZ rozdíly ve vyplacených částkách?

Podle starého občanského zákoníku je např. ztráta končetiny v bérci hodnocena 1300 body=156 000 Kč. Nyní podle NOZ = 326 664 Kč.

Pozor!

"Veškeré případy újmy na zdraví, které se staly do 1.1.2014 budou odškodněny dle starého občanského zákoníku."

Pro získání nejvyššího odškodnění je nezbytné, obrátit se na odborníky zabývajícími se náhradou škody na zdraví.

Advokát by se měl problematikou odškodňování výhradně zabývat a mít odbornou právní praxi v odškodňování - újma na zdraví.


Nejste spokojeni s výší již vyplaceného odškodnění, nebo hledáte právní pomoc?

KONTAKTUJTE NÁS.

Váš případ  přezkoumáme a zajistíme Vám odbornou právní pomoc.

Poradenství zdarma

Revize odškodnění

Nejčastější dotazy