Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Často kladené otázky týkající se náhrady škody za bolestné a trvalé následky

Denně se setkáváme s množstvím podobných dotazů poškozených a proto jsme pro Vás připravili výčet nejčastějších dotazů týkajících se náhrady újmy na zdraví.

Poškození nejčastěji pokládají dotazy na téma bolestné a hodnota bodu nebo jak se stanoví bodové hodnocení újmy na zdraví po dopravní nehodě nebo pracovním úrazu. Častým dotazem je také, zda jsme schopni zajistit právní zastoupení a získat maximální odškodné za způsobenou újmu na zdraví.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Naše FAQ

Je možné udělat revizi a navýšit odškodné?


Otázka:

Je možné udělat revizi a navýšit odškodné?


Odpověď:

ANO, u většiny případů je možné udělat zpětnou revizi vyplaceného plnění pojišťovnou.

Pojišťovny si vždy hájili a i nadále budou hájit své zájmy, z čehož plyne snížení pojistného plnění na minimum a následné vyplacení nízkého pojistného plnění.

Pojišťovny poškozeným sami doporučují nechat si vyhotovit lékařský posudek u obvodního lékaře či operatéra a následně se klientovi zaručí rychlým zlikvidování pojistné události a výplatou odškodného.Ve většině případů tento postup není pro poškozeného výhodný.

Pro získání pojistného plnění v plné výši, na který má každý poškozený ze zákona nárok, je nutná odborná právní pomoc se specializací na újmu na zdraví.

Kvalitní znalecké posudky a odborná právní pomoc se specializací na újmu na zdraví je pro poškozeného zárukou úspěšného získání odškodného v plné výši.

Každý poškozený má nárok na revizi již vyplacených nároků.

Kontaktujte nás, posoudíme Váš případ a uděláme Vám revizi vyplacených nároků.

Poradna Odškodnění


 

Hodnota bodu po dopravní nehodě


Otázka:

Jaká je hodnota bodu po dopravní nehodě?


Odpověď:

K 1.1.2014 byla zrušena vyhláška 440/2001Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění a vyšel v platnost Nový občanský zákoník.

Za tímto účelem vypracoval Nejvyšší soud ve spolupráci se společností Medicínského práva , zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí Metodiku k odškodnění nemajetkových újem (bolest+ztížení společenského uplatnění, čili trvalé následky) dle § 2958 občanského zákoníku.

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 251,28 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2014

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 256,86 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2015

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 264,67 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2016

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 275,89 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2017

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 295,04 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2018

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 318,85 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2019

V případě, že poškozený utrpěl újmu na zdraví po dopravní nehodě PŘED 1.1.2014 bude bodové ohodnocení vyhotoveno dle staré vyhlášky 440/2001, přičemž jeden bod = 120 Kč.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat proti pojišťovně a chcete získat maximum za Vaše útrapy, kontaktujte nás nebo využijte naši ONLINE poradnu.

Poradna Odškodnění

Zajišťujete právní služby, budete nás zastupovat?


Otázka:

Zajišťujete právní zastoupení?


Odpověď:

Ano, spolupracujeme s advokátní kanceláří, která má praxi více než 30 let a specializuje se výhradně na náhradu škody způsobenou dopravní nehodou, pracovním úrazem, ale také pochybením lékaře. Právní zastoupení je poskytováno při újmě na zdraví a pozůstalým, kteří ztratili blízkou osobu.

S poškozenými je sepsána plná moc. Následně jsou jim poskytnuty nejen právní služby, ale také znalecké posudky, které vyhotovují soudní znalci z oboru soudního lékařství.
Díky odborné specializaci – odškodnění po dopravních nehodách a pracovních úrazech získávají poškození odškodné v plné výši.

Máte zájem o zajištění právního zastoupení ? – KONTAKTUJTE NÁS

Poradna Odškodnění


 

Jakým způsobem vás mohu kontaktovat?


Otázka:

Jak Vás mohu kontaktovat?


Odpověď:

Nejlepším způsobem, jak nás kontaktovat je využití kontaktního formuláře. Na dotazy zaslané pomocí formuláře odpovídáme většinou do 24h.

Pokud potřebujete zkonzultovat Váš případ a dostat odpověď rychle, zavolejte na číslo 776 260 806 nebo využijte on-line chat.

Poradna Odškodnění


 

Nejsem mobilní, mám stále zdravotní problémy, musím vás osobně navštívit ?


Otázka:

Musím vás osobně navštívit?


Odpověď:

Osobní návštěva není vždy nutná. Váš případ můžeme posoudit a zastupovat Vás na základě zaslaných dokumentů a na základě telefonické či emailové komunikace. 

Ke všem poškozeným máme individuální přístup a poskytujeme kompletní servis. V případě, že to povaha zranění a stav nebo požadavky poškozeného vyžadují, jezdíme za poškozenými v rámci celé ČR.

Máte zájem o zajištění právního zastoupení ? – KONTAKTUJTE NÁS

Poradna Odškodnění


 

Jaká je výše odměny při zastupování?


Otázka:

Jaká je výše odměny při zastupování?


Odpověď:

Pokud se rozhodnete využit právní zastoupení pověřenou advokátní kanceláří, neplatíte žádné poplatky předem.
Před stanovením odměny za naše služby projdeme Váš případ a stanovíme jeho náročnost. Dle složitosti případu je následně stanovena odměna ve výši 5 - 20 % z vymožené částky. Výše odměny je stanovena před podpisem smlouvy. Odměna se ve většině standardních případů týká pouze bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Odměna slouží k pokrytí nákladů a rizik spojených s poskytnutím služby a v neposlední řadě pro dlouhodobý rozvoj poskytovaných služeb Poradny Odškodnění.

Chcete využít naše služby? Kontaktujte nás

Poradna Odškodnění


 

Zajistíte mi znalecký posudek?


Otázka:

Zajistíte mi znalecký posudek?


Odpověď:

Poradna Odškodnění úzce spolupracuje s ověřenými soudními znalci z oboru zdravotnictví a stanovení nemateriální újmy.

V případě zastoupení Vám zajistíme znalecký posudek – nevzniknou Vám tím žádné prvotní náklady ( obvykle 5-10 tis. Kč ).

Znalecký posudek je nutný i v případě revize vyplaceného plnění.

Poradna Odškodnění


 

Kde vás najdu?


Otázka:

Kde vás najdu?


Odpověď:

Naše působnost je v rámci celé ČR, kdy za poškozenými v případě potřeby jezdíme osobně. Většina dotazů a zastoupení se dá realizovat na dálku pomocí emailů, telefonu či listovních služeb.

Sídlo Poradny Odškodnění je v olomouckém kraji v obci Chromeč. Je možné si také domluvit osobní schůzku v advokátní kanceláři v Praze.

Poradna Odškodnění


 

Proč si vybrat vaše služby?


Otázka:

Proč si vybrat vaše služby?


Odpověď:

Zkušenosti a profesionalita: Problematice odškodnění se věnujeme od roku 2008 a denně konzultujeme mnoho případů týkajících se problematiky odškodnění dopravních nehod, pracovních či jiných úrazů. Složité dotazy vždy konzultujeme s našimi advokáty.

Individuální přístup: Ke každému poškozenému máme osobní a lidský přístup.

Specializace: Poradna Odškodnění a její spolupracující advokátní kancelář se zaměřuje výhradně na problematiku odškodnění újmy na zdraví a duševních útrap pozůstalých.

Psychosociální poradenství a pomoc: Jako jedni z mála zajišťujeme psychosociální pomoc a poradenství všem, které zasáhla nečekaná tragická životní událost.

Zajišťujeme kompletní služby: Od prvního kontaktu s poškozeným, přes kompletaci dokumentace, zadání znaleckého posudku, uplatnění nároků u pojišťovny až po samotné jednání s pojišťovnou či řešení uplatněného nároku soudní cestou.

Snadno a rychle: Vše můžete vyřešit pomocí internetu nebo telefonicky. Na zaslané dotazy pomocí kontaktního formuláře odpovídáme obvykle do 24h.

Poradna Odškodnění


 

Poradenství zdarma

Revize odškodnění

Nejčastější dotazy