Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Revize odškodnění při újmě na zdraví

Bylo Vám již vyplaceno odškodnění za bolestné či trvalé následky a zdá se Vám plnění nízké?

Ve spolupráci s našim revizním znalcem provedeme  revizi již vyplaceného plnění.

Následně jsme připraveni Vám zajistit odborné právní zastoupení a vymoci zbývající nároky.

Revize odškodnění je téměř vždy nutná !

V naší praxi se téměř vždy setkáváme s tím, že pojišťovna si chrání své zájmy co nejrychlejším uzavřením případu a vyplacením plnění v základní míře. Je dobré si uvědomit, že pojišťovna nebude nikdy na Vaší straně. Pojišťovna obvykle neinformuje o všech Vašich nárocích a běžně vyplácí mnohdy i několika násobně nižší odškodné než by měla. Vypovídá o tom také případ paní Lenky, která sama získala 24.000,- Kč za bolestné. Díky naší revizi a právního zastoupení následně získala za bolestné dalších 120.000,- Kč.

3 jednoduché kroky k revizi a získání maximálního odškodnění.

  • Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na on-line chatu. Pro rychlý kontakt využijte telefon 776 260 806. Co nejdříve se s Vámi spojíme a navrhneme další postup.

  • Předání podkladů a posouzení Vašich nároků

Předáte nám veškeré dostupné informace a podklady ( lékařské zprávy, záznamy PČR, vyrozumívací dopisy pojišťovny... ). Následně váš případ zkonzultujeme s našim znalcem a navrhneme optimální řešení.

  • Zajistíme Vám právní zastoupení a začneme jednat s pojišťovnou

Dostali jste i Vy nízké odškodné ?

V případě, že jste dostali nízké odškodné a máte zájem o získání vyššího odškodnění, je s Vámi sepsána smlouva a plná moc. Dále Vám je zajištěno právní zastoupení a znalecké posudky. Znalecké posudky hradí AK, dopředu neplatíte žádné poplatky – nic neriskujete. Odměna nám a právnímu zástupci náleží v případě získaného plnění. Uděláme vše, abyste získali maximální možné odškodnění.

Poradna Odškodnění