Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Náhrada škody po pracovním úrazu

Pracovní úraz

Pracovní úraz je újma na zdraví nebo smrt zaměstnance, ke které došlo při plnění pracovních úkolů. Náhrada škody na zdraví vzniká také, pokud došlo k pracovnímu úrazu v přímé souvislosti s ním nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů (mechanické, chemické povahy).

Nebo také jakákoliv jiná činnost ( pracovní úkol ) vykonávaná na příkaz zaměstnavatele, ale také služební cesta, práce na dohodu nebo na dobu určitou.

Pracovním úrazem se rozumí také úraz mimo pracovní dobu (před a po) nebo o přestávce, který se stal v areálu firmy­‑zaměstnavatele nebo v místě výkonu práce. Podrobněji je to popsáno v § 273 a § 274 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Pro posouzení, zda se jedná či nejedná o pracovní úraz, je vždy klíčové určit, při které konkrétní činnosti k úrazu došlo.

Nároky poškozeného po pracovním úrazu

  • Náhrada škody na zdravíbolestné, ztížené společenské uplatnění (trvalé následky),

  • Náhrada za ztrátu na výdělku - ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, renta – ztráta na výdělku po skončení prac. neschopnosti,

  • Náklady spojené s léčením – jízdné, léky, péče o osobu blízkou, veškeré účelně vynaložené náklady

  • Náhrada věcné škody – poškozené věci osobního charakteru

Nároky pozůstalých v případě ztráty blízké osoby následkem pracovního úrazu.

  • Jednorázové odškodnění pozůstalých

  • Náhrada za přiměřené náklady za pohřeb

  • Náklady na výživu pozůstalých

  • Náhrada věcné škody

  • Náklady spojené s léčením

Stanovení výše náhrady škody za bolestné a ztížení společenského uplatnění.

Výše odškodného za bolestné a ztížení společenského uplatnění je u každého poškozeného individuální a je určována na základě bodového hodnocení dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Náhrada škody za bolestné a ztížení společenského uplatnění je určována převážně kvalitou lékařského posudku! Výpočet bodového hodnocení provádí většinou praktický lékař. V naší praxi se setkáváme s tím, že někteří praktičtí či odborní lékaři nechtějí nebo nemají čas bodové hodnocení do formulářů pojišťoven vyplňovat. V mnoha případech nedochází ani k úplnému vyčíslení bolestného nebo ZSU, kdy lékaři opomíjejí hodnotit operace nebo je nesprávně určeno omezení hybnosti.

Při určování výše odškodnění vždy záleží na povaze zranění, délce a náročnosti léčení, komplikacích, počtu operací, rehabilitacích.

Nejkvalitnější bodové hodnocení Vám vytvoří jen soudní znalec.

Pozor!

I sebemenší pracovní úraz neprodleně ohlaste svému nadřízenému. O každém pracovním úrazu musí být proveden řádný záznam o úrazu. Pokud s něčím v záznamu o úrazu nesouhlasíte, napište svou verzi úrazového děje do záznamu a až poté jej podepište. V případě, že nedojde k dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem obraťte se na příslušný OIP ( Oblastní inspektorát práce - www.suip.cz )!

Již jsem odškodnění získal, ale nejsem spokojen s jeho výší. Jsou nějaké možnosti navýšení ?

V případě žádosti Vám uděláme revizi odškodnění. Po přezkoumání lékařských zpráv  našim spolupracujícím znalcem se velmi často setkáváme s více než troj násobkem původní částky.
Jedinou možností, jak pro poškozeného získat vyšší odškodné, je udělat nový znalecký posudek. Spolupracujeme s uznávanými znalci a jsme schopni Vám posudky zajistit.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám.

Kontaktovat nás můžete pomocí formuláře, na telefonu 776 260 806 nebo prostřednictvím ONLINE chatu.

Poradna Odškodnění