Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Ztráta na výdělku v pracovní neschopnosti

V tomto článku se chceme věnovat tématu, kdy a jak  je proplácena náhrada za ztrátu na výdělku v době  pracovní neschopnosti a jak se počítá.

Poškozený, který utrpěl újmu na zdraví při dopravní nehodě a je v pracovní neschopnosti, má ze zákona ( zák.č. 89/2012 Sb., § 2962 ) nárok na náhradu za veškerý ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti.

Jak se ztráta na výdělku vypočítá ?

Ztráta na výdělku se vypočítá jako rozdíl mezi průměrným hrubým výdělkem včetně různých přiznaných benefitů v rozhodném období před dopravní nehodou a vyplacenou nemocenskou

U podnikatelů – OSVČ se ztráta na výdělku počítá, jako rozdíl mezi očekávanými příjmy a výdaji. U výdajů se nemusí vycházet z nákladů uvedených v daňovém přiznání, kde se zpravidla používají paušály, ale ze skutečně vynaložených výdajů v předchozím kalendářním roce.

Co je to rozhodné období ?

Rozhodné období je poslední ukončené kalendářní čtvrtletí před dopravní nehodou nebo v případě OSVČ předchozí kalendářní rok.

Při uplatnění ztráty na výdělku je nutné, aby poškozený zaměstnanec od zaměstnavatele získal potvrzení o průměrném výdělku za zmiňované období a potvrzení z OSSZ o vyplacených nemocenských dávkách.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Pokud nastane situace, že zaměstnanec neodpracoval 21pracovních dnů, průměrný výdělek se bude počítat jako pravděpodobný výdělek.

Podléhá ztráta na výdělku dani z příjmů ?

Ano, ztráta na výdělku podléhá dani z příjmů dle zák.č. 586/1992 Sb., a proto ji musíte zahrnout do daňového přiznání

 

Pokud potřebujete pomoci s uplatněním ztráty na výdělku po dopravní nehodě, napište nám.

Kontaktovat nás můžete pomocí formuláře, na telefonu 776 260 806 nebo prostřednictvím ONLINE chatu.

Poradna Odškodnění