Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě je dalším možným nárokem poškozených po dopravní nehodě.

Poškozený, který utrpěl újmu na zdraví při dopravní nehodě a splní podmínky zákona ( zák.č. 89/2012 Sb., § 2963 ), má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Komu se přiznává ztráta na výdělku ?

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je přiznávána poškozenému, jestli-že došlo následkem úrazu ke snížení nebo zániku pracovní schopnosti poškozeného, kdy již nemůže následkem úrazu dosahovat výdělku ve výši, jako před poškozením.

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Důležité je, aby příčinou ztráty na výdělku byl samotný úraz, nikoliv jiná příčina, např. obecné onemocnění, poškození zdraví jiným úrazem nebo nedostatek vhodných pracovních příležitostí, které může poškozený vzhledem k poranění/omezení vykonávat.

 

Jakým způsobem se ztráta na výdělku vypočítá ?

Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se počítá jako rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného, který by poškozený pobíral před poškozením a výdělkem, kterého nyní skutečně dosahuje, s odpočtem přiznaného stupně invalidního důchodu.

Rozhodující je průměrný výdělek poškozeného v době, kdy ke ztrátě či snížení jeho výdělku došlo, nikoliv jeho výdělek v době, kdy se mu úraz stal.

 

Odečítá se také podpora v nezaměstnanosti?

NE! Pokud je poškozený  zaevidovaný na Úřadu práce, bude mu odečten výdělek ve výši„minimální mzdy“. Podpora v nezaměstnanosti na ÚP se do výpočtu nezahrnuje.

Může ztrátu na výdělku tzv. „rentu“ ovlivnit ukončení pracovního poměru?

ANO! Poškození zažívají nemalé útrapy také po skončení pracovního poměru, kdy zaměstnavatel s poškozeným nerozváže smlouvu ze zdravotních důvodů, ale naléhá na rozvázání smlouvy „dohodou“, která může výrazně ovlivnit rentu, na kterou by poškozený neměl nárok.

 

Pokud potřebujete pomoci s uplatněním ztráty na výdělku po dopravní nehodě, napište nám.

Kontaktovat nás můžete pomocí formuláře, na telefonu 776 260 806 nebo prostřednictvím ONLINE chatu.

Poradna Odškodnění