Poradenství a pomoc s náhradou škody při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Náhrada škody u dopravní nehody

Při újmě na zdraví po dopravní nehodě má nárok na náhradu škody každý poškozený (řidič, spolujezdec, chodec, cyklista, motocyklista, účastník hromadné dopravy ), který byl účastníkem dopravní nehody a nebyl viník.

Odškodnění se v minulosti uplatňovalo na základě Občanského zákoníku ( zákon 40/1964 Sb.), vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (vyhláška 440/2001 Sb.). Dále podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákon 168/1999 Sb.)
Od 1.1.2014 se odškodnění po dopravní nehodě uplatňuje podle nového Občanského zákoníku 89/2012 Sb., (viz § 2958 – 2968) a Metodiky NS. Metodika nejvyššího soudu však není právně závazná a proto je vždy dobré využít při uplatnění Vašich nároků právní zastoupení se specializací na náhradu škody.

Pokud je při dopravní nehodě uznaná spoluúčast, má poškozený také nárok na odškodné. Odškodné mu bude pojišťovnou kráceno. 

Nároky poškozeného

Poškozený má nároky na:

KONZULTACE ZDARMA - volejte 776 260 806 nebo využijte ONLINE CHAT

Výše náhrady škody je u každého poškozeného individuální a je určován na základě bodového hodnocení. Od 1.1.2014 je náhrada škody určována převážně kvalitou lékařského posudku! Většina praktických ani odborných lékařů by neměla a ani nechce bodové hodnocení do formulářů pojišťoven vyplňovat. Nejkvalitnější bodové hodnocení Vám vytvoří jen soudní znalec.

Vždy záleží na povaze zranění, délce a náročnosti léčení, komplikacích, několika násobných operacích, rehabilitacích. V naší praxi jsme se již několikrát setkali s velmi malým-neadekvátním odškodněním a to i v případě zastupování poškozených advokáty, kteří se na odškodnění nespecializují.

Na co si dávat pozor ?

Není neobvyklé tzv. krácení pojišťovnou. Pojišťovny vyplatí poškozenému mnohdy "jen" minimální částku s tím, že bylo plněno dle zásad slušnosti a dobrých mravů. Poškozenému je mnohdy předložena dohoda, že jsou již mezi poškozeným a pojišťovnou vyrovnáni. V případě, že dohodu poškozený podepíše, ztrácí v budoucnu právo na revizi a navýšení plnění.

Další praktika pojišťoven je, že poškozené vyzvou k doložení veškerých lékařských zpráv. Následně poškozenému vyplatí určitou částku. Poškozený v tu chvíli nemá žádnou možnost kontroly, zda je vyplacená částka adekvátní či nikoliv.

Jaké mám možnosti při vyplacení nízkého plnění pojišťovnou ?

V případě žádosti Vám poskytneme revizi odškodnění. Po přezkoumání lékařských zpráv  znalcem se velmi často setkáváme s více než troj násobkem původní částky.
V některých případech se setkáváme se špatně vypracovaným posudkem o míře zavinění nebo spolu zavinění.Jedinou možností, jak pro poškozeného získat vyšší odškodné, je udělat nový znalecký posudek. Spolupracujeme s uznávanými znalci a jsme schopni Vám posudky zajistit.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody při dopravní nehodě, napište nám.

Kontaktovat nás můžete pomocí formuláře, na telefonu 776 260 806 nebo prostřednictvím ONLINE chatu.

Poradna Odškodnění