fbpx

Nárok na náhradu škody za bolest, neboli bolestné je jedním ze základních nároků poškozených při újmě na zdraví. Bolestné je v současnosti hodnoceno v bodech, přičemž je nutné nejprve určit okolnosti úrazu. Bolestné za újmu na zdraví po dopravní nehodě, pracovním úrazu, úrazu ve škole nebo jiném úrazu je hodnoceno na základě jiného právního základu.

Hodnota bodu za bolestné po dopravní nehodě

V případě stanovení hodnoty bodu za bolestné po dopravní nehodě se vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví ( bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Hodnota jednoho bodu je pohyblivá a vypočítává se pro každý rok individuálně, přičemž se při výpočtu vychází z průměrné hrubé mzdy v předchozím roce. Uveďme si příklad: V roce 2019 jste měli dopravní nehodu, při které došlo ke zlomenině žebra (S2230) = 20bodů. V předchozím roce, tedy v roce 2018 byla průměrná hrubá mzda 29.504,- Kč. Hodnota 1 bodu je tedy 1% z této částky = 295,04 ,- Kč. Po viníkovi ( jeho pojišťovně z povinného ručení ) můžete za bolestné žádat 20 bodů x 295,04 ,- Kč = 5.901 ,- Kč.

Tabulka hodnoty bodu za bolestné dle Metodiky

Hodnota bodu za bolestné po dopravní nehodě, která se stala v roce 2023 je 403,53 ,-Kč / 1 bod.

Rok vzniku úrazu Průměrná mzda v předchozím roce Hodnota 1 bodu
2019 31.885 ,- Kč 318,85 ,- Kč
2020 34.125 ,- Kč 341,25 ,- Kč
2021 35.611 ,- Kč 356,11 ,- Kč
2022 37.839 ,- Kč 378,39 ,- Kč
2023 40.353 ,- Kč 403,53 ,- Kč

Hodnota bodu při pracovním úrazu, školním úrazu a nemoci z povolání

V případě stanovení hodnoty bodu za bolestné po pracovním úrazu a ztížení společenského uplatnění po pracovním úrazu, nemoci z povolání, úrazu na mateřské, umělecké, základní, střední a vysoké škole se vychází z Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. a dle znění novelizujícího nařízení vlády č. 451/2022.

Hodnota 1 bodu při pracovním úrazu činí 1 % průměrné mzdy ( nařízení vlády č. 451/2022, §3 ) za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

1 bod v případě pracovních, školních úrazů a nemoc z povolání = 393,06,- Kč

Jak vyčíslit nároky za bolestné a ztížení společenského uplatnění?

Přesné vyčíslení finančních nároků za bolestné a ztížení společenského uplatnění vyžaduje odbornost lékaře a v mnoha případech právní zastoupení. Poškození si mnohdy nechávají hodnotit své nároky praktickým lékařem. Takto ohodnocená újma na zdraví je však téměř ve všech případech značně podhodnocena.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci.
Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.
Potřebujete poradit? BEZPLATNÁ LINKA 800 140 240