Nárok na náhradu škody za bolest, neboli bolestné je jedním ze základních nároků poškozených při újmě na zdraví. Bolestné je v současnosti hodnoceno v bodech, přičemž je nutné nejprve určit okolnosti úrazu. Bolestné za újmu na zdraví po dopravní nehodě, pracovním úrazu, úrazu ve škole nebo jiném úrazu je hodnoceno na základě jiného právního základu.

Hodnota bodu za bolestné po dopravní nehodě

V případě stanovení hodnoty bodu za bolestné po dopravní nehodě se vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví ( bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku). Hodnota jednoho bodu je pohyblivá a vypočítává se pro každý rok individuálně, přičemž se při výpočtu vychází z průměrné hrubé mzdy v předchozím roce. Uveďme si příklad: V roce 2019 jste měli dopravní nehodu, při které došlo ke zlomenině žebra (S2230) = 20bodů. V předchozím roce, tedy v roce 2018 byla průměrná hrubá mzda 29.504,- Kč. Hodnota 1 bodu je tedy 1% z této částky = 295,04 ,- Kč. Po viníkovi ( jeho pojišťovně z povinného ručení ) můžete za bolestné žádat 20 bodů x 295,04 ,- Kč = 5.901 ,- Kč.

Tabulka hodnoty bodu za bolestné dle Metodiky

Tabulka hodnoty bodu

Aktuální hodnota bodu za bolestné pro rok 2021 je 385,25 ,-Kč / 1 bod.

 

Hodnota bodu za bolestné po jiném úrazu nebo úrazu dítěte v mateřské škole

Také v případě ostatních – nepracovních úrazů ( úraz v obchodním centru, úraz na chodníku, úraz dítěte v mateřské škole, pochybení lékaře ) se stanovuje hodnota bodu dle Metodiky Nejvyššího soudu, viz. Tabulka.

 

Hodnota bodu při pracovním a školním úrazu

V případě stanovení hodnoty bodu za bolestné po pracovním úrazu a ztížení společenského uplatnění po pracovním úrazu, nemoci z povolání, úrazu na základní, střední a vysoké škole se vychází z Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Hodnota bodu v případě pracovního úrazu či úrazu ve škole je pevně stanovena na částku 250,- Kč / 1 bod.

 

Jak vyčíslit nároky za bolestné a ztížení společenského uplatnění?

Přesné vyčíslení finančních nároků za bolestné a ztížení společenského uplatnění vyžaduje odbornost lékaře a v mnoha případech právní zastoupení. Poškození si mnohdy nechávají hodnotit své nároky praktickým lékařem. Takto ohodnocená újma na zdraví je však téměř ve všech případech značně podhodnocena.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou Vaše nároky na náhradu škody, napište nám. Pomůžeme Vám získat nejvyšší možnou finanční kompenzaci.
Váš případ bezplatně posoudí naši spolupracující advokáti a následně Vám zajistíme právní pomoc a odborné posudky.
Potřebujete poradit? BEZPLATNÁ LINKA 800 140 240