Bezplatné poradenství při újmě na zdraví a ztrátě blízké osoby
 

+420 776 260 806

Často kladené otázky týkající se náhrady škody za bolestné, ztížení společenského uplatnění a ostatních nároků.

Naše FAQ

Je možné udělat revizi a navýšit odškodné?


Otázka:

Je možné udělat revizi a navýšit odškodné?


Odpověď:

ANO, u většiny případů je možné udělat zpětnou revizi vyplaceného plnění pojišťovnou.

Pojišťovny si vždy hájili a i nadále budou hájit své zájmy, z čehož plyne snížení pojistného plnění na minimum a následné vyplacení nízkého pojistného plnění.

Pojišťovny poškozeným sami doporučují nechat si vyhotovit lékařský posudek u obvodního lékaře či operatéra a následně se klientovi zaručí rychlým zlikvidování pojistné události a výplatou odškodného.Ve většině případů tento postup není pro poškozeného výhodný.

Pro získání pojistného plnění v plné výši, na který má každý poškozený ze zákona nárok, je nutná odborná právní pomoc se specializací na újmu na zdraví.

Kvalitní znalecké posudky a odborná právní pomoc se specializací na újmu na zdraví je pro poškozeného zárukou úspěšného získání odškodného v plné výši.

Každý poškozený má nárok na revizi již vyplacených nároků.

Kontaktujte nás, posoudíme Váš případ a uděláme Vám revizi zdarma.

Poradna Odškodnění, z.s.


 

Hodnota bodu po dopravní nehodě


Otázka:

Jaká je hodnota bodu po dopravní nehodě?


Odpověď:

K 1.1.2014 byla zrušena vyhláška 440/2001Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění a vyšel v platnost Nový občanský zákoník.

Za tímto účelem vypracoval Nejvyšší soud ve spolupráci se společností Medicínského práva , zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí Metodiku k odškodnění nemajetkových újem (bolest+ztížení společenského uplatnění, čili trvalé následky) dle § 2958 občanského zákoníku.

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 251,28 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2014

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 256,86 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2015

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 264,67 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2016

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 275,89 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2017

Hodnota 1 bodu po DOPRAVNÍ NEHODĚ je dle NOZ = 295,04 Kč pro újmu na zdraví způsobenou v roce 2018

V případě, že poškozený utrpěl újmu na zdraví po dopravní nehodě PŘED 1.1.2014 bude bodové ohodnocení vyhotoveno dle staré vyhlášky 440/2001, přičemž jeden bod = 120 Kč.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat proti pojišťovně a chcete získat maximum za Vaše útrapy, kontaktujte nás nebo využijte naši ONLINE poradnu ZDARMA.

Poradna Odškodnění, z.s.

 

Zajišťujete právní služby, budete nás zastupovat?


Otázka:

Zajišťujete právní služby, budete nás zastupovat?


Odpověď:

Ano, spolupracujeme s advokátní kanceláří, která má praxi více než 30 let a specializuje se výhradně na náhradu škody způsobenou dopravní nehodou, pracovním úrazem, ale také pochybením lékaře. Právní zastoupení je poskytováno při újmě na zdraví a pozůstalým, kteří ztratili blízkou osobu.

S poškozenými je sepsána plná moc. Následně jsou jim poskytnuty nejen právní služby, ale také znalecké posudky, které vyhotovují soudní znalci z oboru soudního lékařství.
Díky odborné specializaci – odškodnění po dopravních nehodách a pracovních úrazech získávají poškození odškodné v plné výši.

Nejsem mobilní, mám stále zdravotní problémy, musím osobně navštívit advokátní kancelář?Poškozeným poskytujeme kompletní servis. V případě, že to povaha zranění a stav nebo požadavky poškozeného vyžadují, jezdíme za poškozenými v rámci celé ČR bezplatně. Ke každému poškozenému máme individuální a osobní přístup.

Jak je to s poplatky u advokáta a za znalecké posudky?
Poškození, kteří se rozhodnou o právní zastoupení pověřenou advokátní kanceláří neplatí žádné poplatky předem. To se týká také znaleckých posudků.
Odměna za právní služby je počítána v % z maximální vymožené částky od pojišťovny viníka a je splatná až vymožené peníze obdržíte.

Máte zájem o zajištění právního zastoupení ? – KONTAKTUJTE NÁS

Poradna Odškodnění, z.s.


 

O nás

Potřebujete poradit?